Rahvusvahelises koostöös tabati narkootiliste ainete ja relvade ebaseaduslikus käitlemises kahtlustatav kuritegelik grupp

17.11.2023 | 02:00

Eesti, Soome ja Belgia õiguskaitseasutuste koostöös tõkestati tegevus rahvusvahelisel kuritegelikul grupil, kellelt saadi kätte 100 kilogrammi amfetamiini, 22.5 kilogrammi kokaiini, ligi pool miljonit eurot sularaha ja mitmeid relvi.
    • Jaga

Rahvusvaheline uurimine sai alguse 2023. aasta veebruaris, kui Maksu- ja Tolliamet kontrollis Ikla piirilt Eestisse sõitnud treilerit, millest leiti 100 kilogrammi amfetamiini ja kaks ebaseaduslikku automaattulirelva. Belgia kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning talle esitati kahtlustus suures koguses amfetamiini ja ebaseaduslikus tulirelvade käitlemises. Kaitsepolitseiamet viis kohtueelse menetluse läbi ja mehele esitatud süüdistuse arutamine on praegu kohtus pooleli.

Esialgsete tõendite põhjal oli alust arvata, et selle teoga võib olla seotud laiem kuritegelik grupp. Belgiast Eestisse toodud suur amfetamiini kogus ei olnud mõeldud Eesti turule, vaid süüdistatavad suundusid Soome. Seetõttu loodi kohtueelse menetluse alguses Soome ja Belgia õiguskaitseasutustega ühine rahvusvaheline uurimisrühm, mis võimaldas kahtlustatavate tegevuse kohta erinevates riikides tõendeid koguda ning neid omavahel vahetada. Soome politsei teatas täna, et nende uurimine on läbi viidud ja kuritegude organiseerijad antakse Soomes kohtu alla.

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kaido Tuulemäe sõnul ei tohi Eestist saada transiitriiki, mille kaudu ohtlikud ained ja tulirelvad Skandinaaviasse jõuavad. „Lisaks Eestis kohtu alla antud mehele tabasid Soome kolleegid Eestiga seotud kahtlustatava, kelle korterist leiti 22.5 kg kokaiini ja 177 000 eurot sularaha. Teise kahtlustatava korterist leiti veel 30 000 eurot sularaha ja luksuslikke käekellasid. Kokku saadi uurimise käigus kätte ligi pool miljonit eurot kuritegudest saadud sularaha, 100 000 euro ulatuses muud kuritegudest saadud vara ja mitmeid ebaseaduslikke tulirelvi,“ ütles Tuulemäe.

„Paraku on üledoosisurmade arv juba teist aastat järjest hoogsalt kasvamas ja suur osa neist surmadest on seotud sünteetiliste opioidide ja fentanüülide kõrval just kokaiini ja amfetamiiniga. Narkootilise aine tarvitaja ei saa kunagi olla narkootilise aine kvaliteedis kindel, sest seda võidi mõnes isetekkelises laboris oluliselt kangema ainega mõju tugevdamiseks segada. Seetõttu on õiguskaitseasutused suunanud oma teraviku ohtlike ainete tarneahelate lõhkumisele ja kahtlustatavate kohtu ette viimisele,“ lisas Tuulemäe.

Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor Veiko Germanni sõnul töötab kaitsepolitsei selle nimel, et ebaseaduslike relvadega ei ohustataks inimeste turvalisust ega riigi julgeolekut. „Selleks, et meie pingutus tõesti vilja kannaks, on vaja koostööd üle välja –  nii inimestega, kes oma tähelepanekuid jagavad kui ka õiguskaitse- ja teiste riigiasutustega, kes panustavad ennetamise ja kontrolliga,“ sõnas Germann. „Antud juhtum on hea näide rahvusvahelisest koostööst, suutsime ühes Belgia ja Soome kolleegidega tasalülitada nii inimeste tervist kui ka meie piirkonna julgeolekut ohustava kuritegeliku grupi.“

Eestis kätte saadud amfetamiini ja ebaseaduslike automaattulirelvade fotod: https://we.tl/t-YmYhUvAhnK

Lugupidamisega
Kauri Sinkevicius
Prokuratuuri avalike suhete nõunik