Praktikakoha taotlejale

Praktikakoha taotlemine

Praktikakoha taotlemiseks palume täita lehel olev veebivorm ning esitada olemasolul ka õppeasutuse praktika juhend

Praktika prokuratuuris on tasustamata ning sõltub prokuratuuri vajadustest ja võimalustest.

Lisaks praktikale on võimalik aastaringselt kandideerida ka töövarjuks. 

Lisainfo

Birgit Roht

Personalitalituse nõunik

Soovitud praktika sooritamise koht (linna täpsusega)

Praktikantide kogemused

„Praktika prokuratuuris oli minu jaoks eelkõige põnev kogemus, aga samal ajal ka omamoodi väljakutse. Väljakutse seepärast, et erinevalt õpingutest tuleb hakkama saada päris inimeste ja juhtumitega. Vähemalt minu jaoks lisas nähtu-tehtu teise vaatenurga ka ülikoolis õpitavale, ja seda sugugi mitte ainult karistusõiguses.“

-Andreas

„Korduvad praktikakogemused prokuratuuris aitasid mul mõista, et soovin oma karjääri siduda just kriminaalõigusega, ent ka seda, et prokuratuuris on mulle sobiv töökeskkond ja meeldivad kolleegid."

-Jakob

Praktika võimaldas mul prokuröri käe all õppida erinevate menetlusdokumentide koostamist, käia põnevatel kohtuistungitel ning tutvuda erinevate prokuratuuri töötajatega. Praktika jooksul nägin, kui innustavad on prokurörid, kes töötasid päevast päeva väsimatult õigluse nimel, ja sealt saingi tõuke kandideerida tööle konsultandiks, et anda ka enda panus.“

-Elise