Tööpakkumised

Abiprokuröride konkurss (tähtaeg 12.05.2024)

Riigi peaprokurör kuulutas 18.04.2024 välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

•    ühele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinn) määramata ajaks
•    kahele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinn) määratud ajaks
•    kolmele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinn) määratud ajaks (ametikohad kuuluvad täitmisele ametikohtade võimalikul vabanemisel tulevikus)
•    kahele Lääne Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Pärnus) määramata ajaks
•    ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Rakveres) määramata ajaks
•    ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Jõhvis) määratud ajaks
•    ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Narvas) määratud ajaks
•    ühele Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tartus) määratud ajaks
•    kolmele Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tartus) määratud ajaks (ametikohad kuuluvad täitmisele ametikohtade võimalikul vabanemisel tulevikus)
•    ühele Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Viljandis) määratud ajaks

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:
1) omab magistrikraadi õigusteaduses (või on omandamisel magistrikraad eeldatava lõpetamisajaga kevad/suvi 2024)
2) valdab eesti keelt kõrgtasemel
3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega

Abiprokuröri ametipalk katseajal on 2866,40 eurot ning peale katseaja edukat läbimist 3126,98 eurot. 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 12.05.2024 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise,
  • elulookirjeldus (CV),
  • tunnistuse või diplomi koopia magistrikraadi kohta (koos akadeemilise õiendiga),
  • prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus (ringkonnaprokuröriks kandideerimise puhul),
  • muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 
Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil [email protected] hiljemalt 12. maiks.

Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimuvad 15. mail 2024.

Lisainfo

Birgit Roht

Personalitalituse nõunik