Tööpakkumised

Ringkonnaprokuröri konkurss

Kandideerimise tähtaeg 10.03.2024.

Riigi peaprokurör kuulutas 19.02.2024 välja avaliku konkursi järgmistele ringkonnaprokuröri ametikohtadele:
•    Ühele Lääne Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Pärnus määramata ajaks
•    Ühele Lääne Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Pärnus määratud ajaks (tulevikus vabanev ametikoht)
•    Ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Narvas määratud ajaks
•    Ühele Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks (tulevikus vabanev ametikoht)
•    Ühele Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks 
•    Ühele Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas või Pärnus määratama ajaks (tulevikus vabanev ametikoht) 

Ringkonnaprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:
1) omab magistrikraadi õigusteaduses;
2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;
3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;
4) on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.
Ringkonnaprokuröri minimaalne kuupalgamäär on 4949,32 eurot.
 
Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 10.03.2024 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:
 
1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise;
2) elulookirjeldus (CV);
3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);
4) huvide deklaratsioon seisuga 01.01.2024 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);
5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);
6) prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus;
7) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „ringkonnaprokurör“ saata aadressil [email protected] hiljemalt 10. märtsil. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 12. märtsil 2024. Täiendav info: [email protected]