Töötajate kontaktandmed

Töötajate kontaktandmed

Kontaktid

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Riigi peaprokurör
694 4400
Nõunik
5851 3224

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Euroopa delegaatprokurörid
Riigiprokurör
694 4449
Riigiprokurör
694 4449
Riigiprokurör
694 4449
Konsultant
694 4449

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Süüdistusosakond 1
Juhtiv riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Abiprokurör
694 4448
Abiprokurör
694 4448
Abiprokurör
694 4448
Abiprokurör
694 4448
Abiprokurör
694 4448
Konsultant
694 4448
Konsultant
694 4448

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Süüdistusosakond 2
Juhtiv riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4214
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
694 4448
Riigiprokurör
Abiprokurör
694 4214
Abiprokurör
694 4245
Abiprokurör
694 4448
Abiprokurör
Konsultant
694 4448
Konsultant
694 4448

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Järelevalveosakond
Juhtiv riigiprokurör
694 4450
Riigiprokurör
694 4450
Riigiprokurör
694 4450
Riigiprokurör
694 4450
Riigiprokurör
694 4450
Riigiprokurör
694 4450
Riigiprokurör
Abiprokurör
694 4450
Abiprokurör
694 4450
Konsultant
694 4450
Konsultant
694 4450
Konsultant
694 4450
Konsultant
694 4450

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Arendusnõunik
5551 1431

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Avalike suhete talitus
Juhataja
5556 4511
Nõunik
5448 0220
Nõunik
5344 9484
Nõunik
5685 4058
Nõunik
Nõunik
5343 3623
Nõunik
5567 7612
Nõunik
Nõunik

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Finants- ja varahaldustalitus
Juhataja
5850 9946
Nõunik
5847 0445
Nõunik
6944 416
Nõunik
6944 419

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Infohaldustalitus
Referent
694 4458
Referent
694 4449
Referent
694 4200
Referent
694 4400
Referent
Referent
694 4448
Referent
694 4450

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Personalitalitus
Juhataja
516 2612
Nõunik
5362 0936
Nõunik
5696 5229
Nõunik
5851 5883
Nõunik
5858 0757

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Infohaldustalitus
Tõlkegrupp

Prokuratuur
Põhja Ringkonnaprokuratuur
Juhtivprokurör
694 4200

Prokuratuur
Põhja Ringkonnaprokuratuur
I osakond (narko-, organiseeritud ja raskete kuritegude osakond)
Vanemprokurör
694 4214
Ringkonnaprokurör
694 4215
Ringkonnaprokurör
694 4215
Ringkonnaprokurör
694 4215
Ringkonnaprokurör
694 4215
Ringkonnaprokurör
694 4214
Ringkonnaprokurör
694 4215
Ringkonnaprokurör
694 4214
Ringkonnaprokurör
694 4214
Abiprokurör
694 4215
Abiprokurör
322 3243
Abiprokurör
694 4214
Abiprokurör
694 4215
Abiprokurör
694 4215
Abiprokurör
Konsultant
694 4262
Konsultant
694 4211
Konsultant
694 4207

Prokuratuur
Põhja Ringkonnaprokuratuur
II osakond (kogukonnakuritegude osakond)
Vanemprokurör
694 4300
Ringkonnaprokurör
694 4299
Ringkonnaprokurör
694 4290
Ringkonnaprokurör
694 4300
Abiprokurör
694 4299
Abiprokurör
694 4300
Abiprokurör
694 4299
Abiprokurör
Abiprokurör
694 4299
Abiprokurör
694 4290
Abiprokurör
694 4300
Abiprokurör
694 4300
Abiprokurör
694 4299
Abiprokurör
694 4299
Abiprokurör
694 4290
Abiprokurör
694 4300
Abiprokurör
694 4290
Abiprokurör
Abiprokurör
694 4299
Konsultant
694 4256
Konsultant
694 4297
Konsultant
694 4292
Konsultant
694 4276
Konsultant
694 4294

Prokuratuur
Põhja Ringkonnaprokuratuur
III osakond (alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude osakond)
Vanemprokurör
694 4247
Ringkonnaprokurör
694 4248
Ringkonnaprokurör
694 4247
Ringkonnaprokurör
694 4248
Ringkonnaprokurör
694 4248
Ringkonnaprokurör
694 4247
Abiprokurör
694 4248
Abiprokurör
694 4248
Abiprokurör
694 4248
Abiprokurör
694 4247
Abiprokurör
694 4247
Abiprokurör
694 4290
Konsultant
694 4244
Konsultant
694 4253
Konsultant
694 4249
Koosseisuväline konsultant

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Põhja piirkondlik talitus
Juhataja
694 4238
Referent
Referent
694 4327
Referent
694 4326
Referent
694 4299
Referent
694 4248
Referent
694 4245
Referent
694 4214
Referent
694 4300
Referent
Referent
694 4260
Referent
Referent
694 4290
Referent
694 4247

Prokuratuur
Lõuna Ringkonnaprokuratuur
Juhtivprokurör
694 4706

Prokuratuur
Lõuna Ringkonnaprokuratuur
Esimene osakond
Vanemprokurör
694 4775
Ringkonnaprokurör
766 1623
Ringkonnaprokurör
694 4775
Ringkonnaprokurör
694 4706
Ringkonnaprokurör
694 4775
Ringkonnaprokurör
Ringkonnaprokurör
694 4731
Abiprokurör
782 1531
Abiprokurör
694 4775
Abiprokurör
782 1531
Abiprokurör
694 4731
Abiprokurör
766 1623
Konsultant
694 4750
Konsultant
766 1623
Konsultant
Konsultant
694 4750

Prokuratuur
Lõuna Ringkonnaprokuratuur
Teine osakond
Vanemprokurör
694 4706
Ringkonnaprokurör
694 4750
Ringkonnaprokurör
694 4750
Ringkonnaprokurör
435 4650
Ringkonnaprokurör
694 4775
Ringkonnaprokurör
694 4706
Abiprokurör
694 4706
Abiprokurör
694 4706
Abiprokurör
694 4775
Abiprokurör
694 4750
Abiprokurör
435 4650
Abiprokurör
Abiprokurör
Abiprokurör
694 4731
Konsultant
435 4650
Konsultant
435 4650
Konsultant
435 4650

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Lõuna piirkondlik talitus
Juhataja
525 9568
Referent
766 1623
Referent
694 4706
Referent
694 4731
Referent
694 4750
Referent
782 1531
Referent
435 4650
Referent
694 4775
Autojuht
694 4757

Prokuratuur
Lääne Ringkonnaprokuratuur
Juhtivprokurör
694 4530

Prokuratuur
Lääne Ringkonnaprokuratuur
I osakond (raskete ja peitkuritegude osakond)
Vanemprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4530
Konsultant
694 4530

Prokuratuur
Lääne Ringkonnaprokuratuur
II osakond (kogukonnakuritegude osakond)
Vanemprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4530
Konsultant
694 4530
Konsultant
694 4530
Konsultant
694 4530
Konsultant
694 4530
Konsultant
694 4530
Konsultant
694 4530
Konsultant
Konsultant
694 4530

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Lääne piirkondlik talitus
Juhataja
694 4537
Referent
694 4530
Referent
694 4531

Prokuratuur
Viru Ringkonnaprokuratuur
Juhtivprokurör
694 4837

Prokuratuur
Viru Ringkonnaprokuratuur
Esimene osakond
Vanemprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
322 3243
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
Ringkonnaprokurör
Abiprokurör
694 4837
Abiprokurör
322 3243
Abiprokurör
322 3441
Abiprokurör
Konsultant
694 4813
Konsultant
694 4815
Konsultant
694 4815
Koosseisuväline konsultant
Koosseisuväline konsultant

Prokuratuur
Viru Ringkonnaprokuratuur
Teine osakond
Vanemprokurör
359 2147
Ringkonnaprokurör
359 2147
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
359 2147
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
694 4750
Abiprokurör
694 4837
Abiprokurör
694 4837
Abiprokurör
694 4837
Abiprokurör
694 4837
Abiprokurör
359 2147
Abiprokurör
Konsultant
359 1019
Konsultant
694 4815
Konsultant
359 2147
Konsultant
359 1181
Konsultant
694 4815

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Viru piirkondlik talitus
Juhataja
359 2277
Referent
322 3243
Referent
694 4810
Referent
359 2147
Referent
694 4837
Referent-autojuht
322 3570

Prokuratuur
Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Juhtivprokurör
694 4245
Konsultant
694 4310
Konsultant
694 4209
Konsultant
694 4530
Konsultant
694 4205
Konsultant
694 4271
Konsultant
694 4750
Konsultant
694 4750
Konsultant
694 4270

Prokuratuur
Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Esimene osakond
Vanemprokurör
694 4706
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
766 1623
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4245
Ringkonnaprokurör
694 4260
Ringkonnaprokurör
Ringkonnaprokurör
694 4260
Ringkonnaprokurör
694 4731
Ringkonnaprokurör
694 4245
Abiprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4245

Prokuratuur
Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Kolmas osakond
Vanemprokurör
694 4245
Ringkonnaprokurör
694 4245
Ringkonnaprokurör
694 4731
Ringkonnaprokurör
694 4260
Ringkonnaprokurör
694 4260
Abiprokurör
435 4650
Abiprokurör
694 4260
Abiprokurör
694 4530
Abiprokurör
694 4245
Abiprokurör
694 4214

Prokuratuur
Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Teine osakond
Vanemprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4837
Ringkonnaprokurör
694 4731
Ringkonnaprokurör
694 4260
Ringkonnaprokurör
694 4245
Ringkonnaprokurör
694 4260
Ringkonnaprokurör
694 4245
Ringkonnaprokurör
694 4530
Ringkonnaprokurör
694 4260
Abiprokurör
694 4731
Abiprokurör
694 4247
Abiprokurör
694 4750
Abiprokurör
694 4260