Avaleht

Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes.

Kohtumised lobistidega

Prokuratuuri tegevuse üle tehtav järelevalve

Järelevalve