Dokumendiregister

Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda Prokuratuuri tegevuse käigus loodud ja saadud elektrooniliste dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudub dokumendiregistri avaliku vaate kaudu juurdepääs ja nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Otsitud dokumendi mitteleidmisel palume esitada teabenõue, kuna dokument võib puududa avalikust registrist mingil tehnilisel põhjusel.

Info Prokuratuuri teenistujate puhkuste kohta  alates 1.märtsist 2016  leiate  riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistrist (asutuseks valida Prokuratuur).

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumentidega on võimalik tutvuda otsingu kaudu. Otsingu teostamiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli. Otsida on võimalik kas otsingu andmeväljade järgi või vabatekstiotsinguga märksõna järgi.

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmeväljade järgi:

 • Vabateksti väli – otsing otsisõna/fraasi järgi üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki;
 • Pealkiri –  otsing dokumendi pealkirja järgi;
 • Registreerimise kpv – otsing dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi.
  Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäeva väljale sama kuupäev. Näiteks otsides dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 01.aprillil 2015,  tuleb väljale „(alates)“ sisestada kuupäev 01.04.2015  ning väljale „(kuni)“ samuti kuupäev 01.04.2015 .
  Teatud kuupäevast alates registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(alates)“.
  Kuni teatud kuupäevani registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(kuni)“.
 • Dokumendi liik - otsing dokumendi liigi järgi;
 • Teine osapool – otsing dokumendi saatja või saaja nime järgi;
 • Saatja viit - otsing saatja asutuse dokumendi registreerimisnumbri järgi;
 • Saabumis/saatmisviis – otsing saabumise või saatmisviisi järgi;
 • Juurdepääsupiirang – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu järgi;
 • Juurdepääsupiirangu alus – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi;
 • Juurdepääsu lõpu kpv – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Antud väljal kehtivad samas otsingutingimused mis väljal „Registreerimise kpv“.

Otsinguid saab esitada järgmiste dokumendiliikide kohta :

 • Sissetulev kiri,
 • väljaminev kiri,
 • leping,
 • oportuniteedimäärus,
 • käskkiri/korraldus/juhis,
 • lähetuskäskkiri.

Dokumentide nimekiri

Otsingu tulemis kuvatakse tabelina maksimaalselt 100  dokumenti.  Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata ükskõik millises veerus oleval tekstil. Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumendiga osas „Seosed“.

Viimati uuendatud: 13.07.2023