Näidiskaasused

Abiprokuröri eksami kirjalikus osas kontrollitakse kandidaadi oskusi kahe situatsiooniülesande (kaasuse) lahendamisel. Ülesanded tuleb lahendada kehtivast seadusandlusest lähtuvalt ning nende lahendamiseks on aega 5 tundi. Ülesannete lahendamisel võib kasutada õigusakte.

Allpool on toodud näited eelnevate konkursside kaasustest koos lahendustega.
1 | 1

Viimati uuendatud: 31.07.2023