Tunnistaja

‎ Tunnistaja on inimene, kes võib teada olulisi asjaolusid kriminaalasja kohta. 

Õigused

 • Keelduda ütluste andmisest:

  • oma abikaasa kohta,
  • lähisugulaste kohta,
  • iseenda kohta, kui ütlused süüstavad tunnistajat. 
 • Taotleda tunnistajatasu. 
 • Jääda anonüümseks, kui antavate ütluste tõttu võib ohtu sattuda. 
 • Ütluste andmisel kasutada arvandmete ning nimede ja muude raskesti meelespeetavate andmete kohta märkmeid ja muid dokumente.
 • Taotleda, et tema õiguste kaitseks viibiks kohtueelses menetluses tema ülekuulamise juures tema lepingulise esindajana advokaat või muu käesoleva seadusega lepingulisele esindajale kehtestatud haridusnõuetele vastav isik.

Kohustused

 • Andma tõeseid ütlusi, kui ütluste andmiseks keeldumiseks puudub seaduslik alus. 
 • Tunnistaja on kohustatud ilmuma kohtusse, kui teda kutsutakse.