Esita pöördumine

Avaliku teabe seaduse eesmärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõtetest ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle.

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida prokuratuurilt dokumenti või infot, mis on juba olemas.

Teabenõudele vastatakse viie tööpäeva jooksul. 

Selgitustaotlus

Selgitustaotluse puhul võite küsida prokuratuurilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või lisateavet koguda. Samuti saate küsida õigusaktide, eelnõude, valitsemisala ja tegevuste kohta.

Selgitustaotlusele vastatakse 30 päeva jooksul. 

Märgukiri

Märgukirjaga saate anda ettepanekuid näiteks asutuse töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamisega. Lisaks saab märgukirjaga edastada teavet.

Märgukirjale vastatakse 30 päeva jooksul. 

Esita pöördumine

Soovitud vastamise viis