Ennetustegevus

Prokuratuur, koos õiguskaitseorganitega, viib läbi ennetustegevust, et ennetada kuritegusid ja võimalikke õigusrikkumisi. Ennetustegevuse käigus kogutakse ja analüüsitakse infot kuritegevuse kohta. Selleks tehakse tihedat koostööd õiguskaitseorganitega. ‎

Vägivald

Ligi pooled alaealiste toimepandud kuriteod on seotud kehavigastuste tekitamisega. Sõltumata sellest, kas tegu oli tahtlik või ettevaatamatusest põhjustatud, tuleb enda tegude ja nende tagajärgede eest vastutada. 

Taastav õigus

Küberkiusamine

Lood sotsiaalmeedias kellegi teise nime all konto, et natuke nalja teha? Mõtle nüüd, kas selle teise jaoks on Su tegu sama naljakas? Küberkiusaja kindlakstegemine on enamasti lihtne, kohtupinki jõudes ei kaitse kiusajat aga enam interneti turvamüür, seal peab ta silmitsi seisma päris inimeste ja päris maailmaga. Ära riku oma elu!

Narkosüüteod

Kui sõber pakub kahe kümpa teenimise võimalust, mõtle enne, mida see tegelikult tähendab. Kas kerget raha? Või hoopis kohtupinki?