Prokuratuur esitas proviisorile ja perearstile süüdistuse ebaseaduslikus tegevuses

29.01.2024 | 13:49

Põhja ringkonnaprokuratuur saatis üldmenetluses Harju Maakohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse 57aastast endist proviisorit suures koguses psühhotroopsete ainete käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil, arvutikelmuses ja rahapesus, mis on toime pandud grupis ja suures ulatuses. Samuti esitati süüdistus 49aastasele perearstile arvutikelmuses ja rahapesus, mis on toime pandud grupis ja suures ulatuses.
    • Jaga

„Kriminaalmenetlus sai alguse, kui õiguskaitseasutustel tekkis kahtlus, et Lasnamäel Virbi tänava apteegis müüakse tugevatoimelisi rahusteid, valuvaigisteid ja teisi psühhotroopse mõjuga retseptiravimeid inimestele,  kellele ei olnud väljastatud vajalikku retsepti,“ selgitas kriminaalasjas riiklikku süüdistust esindav Põhja ringkonnaprokurör Liis Vainola.

PPA kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talitus pidas apteegi omanikust proviisori kahtlustatavana kinni ja talle esitati esialgne kahtlustus suures koguses psühhotroopsete ainete ebaseaduslikus käitlemises. Edasise menetluse käigus tekkis täiendav kahtlus, et proviisor on ajavahemikus 2010 kuni 2020 esitanud Tervisekassale eksitavat informatsiooni. Tervisekassa hüvitab teatud juhtudel ravimi ostnud inimese eest ravimit müünud apteegile ravimi maksumuse ja tekkis kahtlus, et proviisor esitas selliste müüdud ravimite kohta valeandmeid.

„Süüdistuse kohaselt esitas proviisor Tervisekassale informatsiooni ravimite müügi kohta, mida ta tegelikult ei müünud ega olnud ka hulgimüüjatelt soetanud. Selles tegevuses osales süüdistuse kohaselt ka 49aastane perearst, kes tegutseva perearstina kirjutas alusetult välja retsepte inimestele, kes neid ravimeid ei vajanud,“ selgitas ringkonnaprokurör. Süüdistuse järgi esitati Tervisekassale eksitavaid andmeid enam kui 17 000 karbi ravimite kohta, millega tekitati Tervisekassale alusetult väljamakstud hüvitistega üle 800 000 euro suurune kahju. Perearsti süüdistatakse sellest summast 76 425 euro suuruse kahju tekitamises. Seetõttu on mõlemale esitatud süüdistus arvutikelmuses, mis on toime pandud grupis ja suures ulatuses.

„Psühhotroopsete ainete müügist ja Tervisekassalt alusetute hüvitiste saamisega teeniti süüdistuse kohaselt ligi miljon eurot kuritegelikku tulu, mille päritolu püüti seejärel varjata ja investeeriti see näiteks kinnisvarasse. Kuna ka selles oli prokuratuuri hinnangul roll mõlemal mehel, esitati mõlemale süüdistus grupis ja suures ulatuses rahapesus,“ ütles Vainola.

Kohus on prokuratuuri taotlusel arestinud ligikaudu 1,6 miljoni euro väärtuses süüdistatavate vara, et tagada võimalikke nõudeid kuritegudega tekitatud kahju hüvitamiseks. „Kõige kahetsusväärsem on, et süüdistuse kohaselt peteti valeandmeid esitades Tervisekassalt välja hüvitisi, millega tagatakse ravimite odavam kättesaadavus neid päriselt vajavatele patsientidele. Taoline ravikindlustussüsteemi kuritarvitamine võib aga ravimite kättesaadavust vähendada või mõjutada nende hinda. Prokuratuur esitab menetluse käigus kogutud tõendid kohtule, mille hindamise järel teeb süüküsimuses otsuse kohus,“ sõnas Vainola. 

Kohtueelset menetlust viis läbi Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtimisel Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talitus.

Lisaküsimuste korral