Prokuratuur esitas Kert Kingole süüdistuse kelmuses

29.11.2023 | 02:00

Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas Riigikogu liikmele Kert Kingole süüdistuse kelmuses, dokumentide võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Vandeadvokaat Martin Traati süüdistab prokuratuur kelmusele kaasaaitamises ja dokumentide võltsimises.
    • Jaga

Süüdistuse kohaselt esitas Kert Kingo Riigikogule hüvitamiseks advokaadibüroo arveid, millele olid märgitud erinevad Riigikogu liikme tööga seotud konsultatsiooniteenused, mida tegelikult advokaadibüroo Kert Kingole seoses tema Riigikogu liikme tööga ei osutanud. Süüdistuse kohaselt kasutas Kert Kingo võltsitud arveid selleks, et lasta Riigikogul hüvitada Riigikogu tööga mitteseotud inimeste õigusabikulusid. Arvete võltsimises süüdistatakse vandeadvokaat Martin Traati, kes lasi süüdistuse kohaselt enda büroos kirjutada Kert Kingo suuniste alusel arvetele tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Süüdistuse kohaselt teadsid nii Kert Kingo kui ka Martin Traat, et tegelikult selliseid teenuseid Riigikogu liikme tööga seoses osutatud ei ole. Süüdistuse järgi osutas advokaadibüroo teenuseid tegelikult kõrvalistele inimestele, kuid arved osutatud teenuste eest lasi Kert Kingo süüdistuse kohaselt tasuda Riigikogu liikme kuluhüvitiste eest. Süüdistuse järgi tekitasid süüdistatavad kuluhüvitiste kuritarvitamisega 8271 eurot kahju.

Prokuratuuri hinnangul on kogutud tõendid küllaldased, et anda kohtule võimalus süüküsimuse kaalumiseks. Eestis mõistab õigust kohus ja kriminaalasja kohtu ette viimine annab kohtule võimaluse jõuda tõendite hindamise järel õiglase lahendini.

Kriminaalasi saadeti kohtusse üldmenetluses. Ametiisiku poolt toime pandud kelmuses süüditunnistamisel võib kohus karistada ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Lugupidamisega

Kauri Sinkevicius
Prokuratuuri avalike suhete nõunik