Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur alustas tegevust

04.03.2024 | 11:22

4. märtsil, alustas tööd uus Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur, mis koondab kompententsikeskusena üle Eesti ühte üksusesse varasemalt neljas piirkondlikus ringkonnas olnud majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlused.
    • Jaga

„Majandus- ja korruptsioonikuritegevus areneb pidevalt kuna kurjategijad muudavad oma tegevusmustreid ja -fookusi ning seetõttu peavad ka õiguskaitseasutused täpsustama oma sihte ja töömudeleid,“ ütleb uue ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Sirle Melk.

„Seetõttu võeti kaks aastat tagasi kurss uue majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri loomisele. Ennekõike on muudatus ajendatud sellest, et ükski kuritegu ei tohi ära tasuda ning valdkonna spetsialistide koondumine ühte üksusesse võimaldab efektiivsemalt nn valgekraelise kuritegevuse vastast võitlust juhtida,“ tõdes Melk. 

Uues ringkonnas juurutatakse meeskonnapõhist lähenemist, mille tulemusena kaasatakse töömahukate majandus- ja korruptsioonimenetluste juhtimisse õigus- ja valdkonnaspetsialiste. Üleriigiline vaade võimaldab efektiivsemalt juhtida ka majandus- ja korruptsioonikuritegude menetluste ressursivajadust ning seda vajadusest lähtuvalt ümber paigutada. „Ühtlasi võimaldab muudatus tegutseda kooskõlas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) menetlusprioriteetidega ja PPAs loodud teenusepõhise juhtimisega,“ selgitas Melk. 

Kokku hakkab uues ringkonnaprokuratuuris tegutsema kolm osakonda. Esimene osakond keskendub vanemprokurör Allar Nisu juhtimisel Maksu- ja Tolliameti läbiviidavatele kriminaalmenetlustele. Vanemprokurör Kaido Tuulemäe juhitavasse teine osakond juhib Keskkriminaalpolitsei majandus- ja korruptsioonikuritegude büroode menetlusi. Lisaks ka Kaitsepolitseiameti ja PPA korruptsioonimenetlusi. Kolmandas osakonnas juhib vanemprokurör Marek Soomaa meeskond politseiprefektuuride menetluses olevate majanduskuritegude menetlusi. 

Uues ringkonnaprokuratuuris on 45 prokuratuuri töötajat, kellest 22 on ringkonnaprokurörid ja 11 on abiprokurörid. 

Lisaküsimuste korral