Arvo Sarapuud kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumises

25.05.2017 | 03:00

Kaitsepolitseiamet ja Riigiprokuratuur menetlevad alates selle aasta 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses ehk karistusseadustiku §300¹ lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Lisaks kahtlustatakse kahte meest suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.
    • Jaga

Riigiprokurör Laura Feldmanise sõnul alustati seda kriminaalmenetlust koos Kaitsepolitseiametiga, tuginedes pikka aega kogutud teabele, juba käesoleva aasta märtsis ehk kaks nädalat enne suurt avalikku arutelu meedias. „Ajakirjandusel on ühiskonnas oma oluline roll ja mõistame seda täielikult. Samas on ka prokuratuuril ja uurimisasutusel täita oma roll ning seetõttu ei saanud me ka suure avalikkuse huvi korral anda vastuseid enne, kui kriminaalmenetlus seda võimaldab,“ selgitas riigiprokurör.

Kahtlustuse kohaselt leppis Arvo Sarapuu talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva mehega kokku, et ATKO Grupp AS ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna Keskkonnaameti poolt avaldatud jäätmeveo teenuse riigihangetel variühingu kaudu. Selleks asutati variisiku kaudu OÜ Baltic Waste Management  (BWM), mis allub majandustegevuse korraldamisel vahetult täna kahtlustuse saanud mehele, kes omakorda allub vahetult ATKO Grupp nõukogule.

Kahtlustuse kohaselt mõjutas Arvo Sarapuu tegevus oluliselt ja vahetult OÜ-d Baltic Waste Management, mis allub väljaspool Sarapuu ametiseisundit tema korraldustele ja tegutseb tema huvides.

Riigiprokuröri sõnul suunas Arvo Sarapuu kahtlustuse kohaselt Keskkonnaametis ja Tallinna Jäätmekeskuses Baltic Waste Management OÜ kohta esitatud klientide kaebuste lahendamist ettevõtte huvides, vältimaks töövõtulepingutest või seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamist. „Nende sanktsioonide tulemusena oleks võidud Baltic Waste Management OÜga sõlmitud lepingud lõpetada ja ettevõttel ei oleks olnud võimalust käivet tuua ja kasumit teenida,“ selgitas riigiprokurör.

Vastavalt Tallinna linnapea käskkirjale koordineerib Arvo Sarapuu Tallinna Keskkonnaameti tegevusvaldkondi ja korraldab antud ametiasutuse valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Tallinna Keskkonnaameti ülesanneteks on jäätmehoolduse kavandamine ja arendamine, jäätmehoolduse korraldamine ning korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine.

Arvo Sarapuu täidab Tallinna abilinnapeana jäätmehooldust korraldades avalikku ülesannet. Seega on Arvo Sarapuu korruptsioonivastase seaduse ja avaliku teenistuse seaduse kohaselt ametiisik.

Kriminaalasja menetleb Kaitsepolitseiamet ja juhib Riigiprokuratuur.

Kadri Tammai

Avalike suhete juht

Riigiprokuratuur

6139415

53413794

 

Agnes Suurmets-Ots

Pressiesindaja

Kaitsepolitseiamet

6121668

51937022