Annely Hannibal

Annely Hannibal

Juhataja

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Lõuna piirkondlik talitus
525 9568
[email protected]
Haridus
Saksa keel ja kirjandus
Kõrgharidus