Gaida Aasaru

Gaida Aasaru

Nõunik

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Finants- ja varahaldustalitus
5847 0445
[email protected]
Education
Konserveerimise tehnoloogia
Kõrgharidus