Harry Ilves

Harry Ilves

Nõunik

Prokuratuur
Riigiprokuratuur
Haldusosakond
Finants- ja varahaldustalitus
6944 416
[email protected]
Education
Tehnilist vahendite kasutamise metoodika
Kesk ja kõrgh vahep