Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 16.03.2022 välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • kolmele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinnas) määramata ajaks (üks ametikoht täidetakse ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • kolmele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinnas) määratud ajaks (üks ametikoht täidetakse ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • ühele Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Põlvas) määramata ajaks
  • ühele Lääne Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Paides) määramata ajaks
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Rakveres) määramata ajaks (ametikoht täidetakse ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Narvas) määramata ajaks (ametikoht täidetakse ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)

 

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses (või on omandamisel magistrikraad eeldatava lõpetamisajaga kevad/suvi 2022)

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega

 

Abiprokuröri ametipalk katseajal on 2013,59 eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 03.04.2022 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

2) elulookirjeldus (CV);

3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

4) huvide deklaratsioon seisuga 01.03.2022 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

6) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Abiprokuröriks väljavalitud isikute eksamitulemused kehtivad kuni 01.06.2023.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil [email protected]  hiljemalt 03 aprillil. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 4. aprillil 2022. Täiendav info: Birgit Roht, tel 5696 5229

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon