Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

 

Riigi peaprokurör kuulutas 07.09.2020 välja avaliku konkursi:

  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Jõhvis määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni)
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Jõhvis määramata ajaks (ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • kahele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Narvas määramata ajaks (üks ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • neljale Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Tartus määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni)
  • kolmele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni, ametikohad kuuluvad täitmisele ametikohtade võimalikul vabanemisel tulevikus)

 

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses või selle vastavat kvalifikatsiooni (või omandamisel magistrikraad eeldatava lõpetamisajaga kevad/suvi 2021) 

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

 

Abiprokuröri minimaalne kuupalgamäär on 2378,25 eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 24.09.2020 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

 2) elulookirjeldus (CV);

 3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

 4) huvide deklaratsioon seisuga 01.08.2020 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

 5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

 6) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee  hiljemalt 24. septembriks Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 29. septembril 2020. Täiendav info: Birgit Roht, tel 613 9422

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon