Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 16.03.2023 välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele: 

  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Narvas) määratud ajaks
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Jõhvis) määratud ajaks
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Jõhvis) määramata ajaks (ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Rakveres) määramata ajaks (ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus)
  • ühele Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Võru, Valga, Viljandi, Põlva) määratud ajaks
  • kolmele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinnas) määratud ajaks
  • kahele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinn) määramata ajaks

 

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omad magistrikraadi õigusteaduses (või on omandamisel magistrikraad eeldatava lõpetamisajaga kevad/suvi 2023)

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega

 

Abiprokuröri ametipalk katseajal on 2722,13 eurot, peale katseaega 2969,59 eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 02.04.2023 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

2) elulookirjeldus (CV);

3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

4) huvide deklaratsioon seisuga 01.02.2023 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

6) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil [email protected]  hiljemalt 2. aprillil. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 3. aprillil 2023. Täiendav info: Birgit Roht, tel 5696 5229

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon