Töö ja praktika

PrintPDF

Miks tulla prokuratuuri tööle?

 

Meile on tähtis meie töötajate tervis
- Pakume regulaarseid tervisekontrolle
- Hüvitame prillide maksumuse
- Pakume soodustingimustel mitmeid sportimisvõimalusi
- Pakume võimalust psühholoogiliseks nõustamiseks
- Pakume enda töötajatele kaasaegseid töötingimusi ja panustame mugava ja sõbraliku töökeskkonna loomisse
- Tervise hoidmiseks või taastamiseks on kõigil töötajatel võimalik vormistada kolm tasustatud tervisepäeva aastas
 
Meile on tähtis meie töötajate meeskonnavaim
- Korraldame kõigile asutuse töötajatele regulaarseid ühisüritusi (prokuratuuri aastapäev, suveseminarid, jõuluüritused jne)
- Toetame töötajate initsiatiivi mitmesuguste meeskonnavaimu tugevdavate ja motivatsiooni hoidvate ettevõtmiste korraldamisel
 
Meile on tähtis meie töötajate areng ja karjäärivõimalused
- Arvestame töötajate koolitussoovidega ja pakume laialdasi võimalusi täiendkoolitusteks
- Oleme erinevate rahvusvaheliste võrgustike liikmed, mis võimaldab meil tihti saata enda töötajaid õppima erinevatesse välisriikidesse
- Pakume võimalust jagada enda ekspertarvamust erinevate siseriiklike- ning välisvõrgustike töös
- Viime igal aastal läbi põhjalikke arenguvestlusi
- Võimaldame igal alustaval prokuröril läbida põhjaliku ettevalmistusprogrammi juhendaja/mentori toel andes võimaluse õppida ja töötada koos kriminaalmenetluse ja karistusõiguse parimate spetsialistidega.
- Toetame karjäärivõimalusi  nii asutuse siseselt kui ka võimalusel kogu Justiitsministeeriumi haldusalas
- Pakume asutusesiseselt rotatsioonivõimalusi erinevate piirkondade ja osakondade vahel
 
Meile on tähtis meie töötajate heaolu ja paindlikkus nende töös
- Kõigil töötajatel on 35-päevane põhipuhkus ja 3 tasustatud tervisepäeva
- Oleme puhkuse andmisel paindlikud 
- Võimaldame kaugtööd lähtuvalt konkreetsest töö- või ametikohast
- Võimaldame paindlikku tööaega lähtuvalt konkreetsest töö- või ametikohast 
- Tunnustame enda töötajaid igal aastal prokuratuuri aastapäeval
- Peame enda töötajaid meeles nende tööjuubelite puhul
- Pakume tasuta parkimisvõimalusi kõigis prokuratuuri asukohtades 
 
Prokuratuuris töötades on võimalus anda oma panus ühiskonnas turvalisuse loomisel ning teha seejuures huvitavat, tähendusrikast ja missiooniga tööd!