Teabenõue

PrintPDF

Avaliku teabe seaduse eesmärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõtetest ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle.

NB! Iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue ja vastamise tähtaega arvestatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse või muude seaduste alusel.

Teabenõuded kriminaalmenetluses peavad olema allkirjastatud ja need tuleb saata e-posti aadressil:

Riigiprokuratuur info@prokuratuur.ee
Lõuna Ringkonnaprokuratuur info.louna@prokuratuur.ee
Lääne Ringkonnaprokuratuur info.laane@prokuratuur.ee
Põhja Ringkonnaprokuratuur info.pohja@prokuratuur.ee
Viru Ringkonnaprokuratuur info.viru@prokuratuur.ee

Postiaadress:
Riigiprokuratuur
Wismari 7
15188 Tallinn

E-mail: info@prokuratuur.ee
Faks: 6 139 402

Failid peavad olema väiksemad kui 2 MB.
Lubatud failitüübid: ddoc.