Julge laps

PrintPDF

Eesmärk

Ennetusprojekti "Julge laps" eesmärk on vähendada laste sattumist vägivalla ohvriks või pealtnägijaks läbi vägivallast teatamise ja abi otsimise toetamise ning tunnustamise. 

Eesmärgi saavutamist toetavad järgmised tegevused: 

- teema käsitlemine koolis (näiteks inimeseõpetuse tunni raames või klassijuhataja tunnis); 

- ennetusloengud koolides prokuröride või muude õiguskaitse esindajate poolt; 

- teema käsitlemine meedias; 

- "Julge lapse" tunnustamine kodanikujulguse aumärkide konkursi raames.

 

Materjalid vabaks kasutamiseks: 

Slaidid tunni läbiviimiseks 

Pealtnägija lugu üle interneti vaatamiseks

Pealtnägija lugu allalaadimiseks (vali avamise järel Ctrl + S)