Ülevaade Viljandi koolitulistamise sündmuste käigust

PrintPDF

27. oktoobril kella 13.55 ajal sai politsei teate, et Paalalinna koolis on koolitunni ajal toimunud tulistamine, mille käigus sai surmavaid vigastusi kooli saksa keele õpetaja. Keegi teine vigastada ei saanud.

Praeguseks teadaolevalt toimus tulistamine koolitunni ajal ning tulistajaks oli 15-aastane sama kooli õpilane. Tulistamise tagajärjel hukkus 56-aastane naisõpetaja, kelle lähedasi on juhtunust teavitatud.

Klassiruumis viibis tulistamise hetkel lisaks õpetajale ja tulistajale veel 4 õpilast. Keegi teine vigastada ei saanud.

Kahtlustatav oli rahulik ja kinnipidamisel vastupanu ei osutanud. Kooli personal võttis poisilt relva ning hoidis teda oma kontrolli all kuni politsei saabumiseni. Politsei saabus sündmuskohale 3 minutit pärast teate saamist. Poiss on varem karistamata ja politsei huviorbiidis ta süütegudega olnud ei ole.

Tänavu aprillis viis politsei Paalalinna koolis läbi kontrollaktsiooni „Koer koolis“, milles lisaks muudele rikkumistele tuvastati ka, et õpetajat tulistanud poisil oli toona koolikotis kaasas nuga. Noormees ei osanud selgitada, miks tal nuga koolikotis on. 17. oktoobril toimus politsei jaoskonnas kohtumine kooli hoolekogu, politsei esindaja ja noormehe isaga. Kohtumise eesmärgiks oligi selgitada, mis on sellise politseioperatsiooni eesmärk, kuidas sellised operatsioonid koolielu turvalisemaks muudavad ning ühtlasi see, et ühegi õpilase koolikotis ei ole kohta noal ega teistel relvasarnastel esemetel.

Politsei kontrollis hoone üle ning midagi kahtlast sealt ei leitud. Ajaks, mil politsei kooli kontrollis, hoiti teisi õpilasi turvalises kooliruumis.

Tulistamises kahtlustatav on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud ning ta kuulatakse üle esimesel võimalusel. Kriminaalmenetluse käigus selgitatakse välja, miks õpilane õpetajat tulistas. Relv, mida poiss kasutas, oli tema isa seaduslik revolver. Relvast lasti mitu lasku.

Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku tapmist käsitleva paragrahvi alusel, kus süüdimõistmisel näeb seadus ette alaealise puhul 6-10 aasta pikkust vabadusekaotuse. Teistele küsimustele saadakse vastused edasise menetluse käigus, mille jaoks kuulatakse üle erinevaid tunnistajaid, kahtlustatav ning vajadusel määratakse ekspertiisid.

Politsei soovitab, et inimestel jaguks veel enam hoolivust ja tähelepanelikkust oma kaaslaste suhtes: tähele panna, mida lähedane inimene räägib, kuidas käitub, mida sotsiaalmeedias jagab. Kahtlustäratavat viidet märgates sellest piirkonnapolitseinikule või veebikonstaablitele vahetult teada anda vältimaks traagilisemaid tagajärgi. Selliste juhtumite vastu saab ainult ühiskond üheskoos, kui me kõik märkame enda ümber toimuvat ja vajadusel sekkume. Kui näetegi kellegi sotsiaalmeedia kontol kahtlustäratavat postitust, andke sellest politseile teada. Politsei on viimastel aastatel palju selliseid vihjeid saanud, kontrollinud ning võimaliku ohu välistamiseks sekkunud.

Edasi tegeletakse menetluse kõrval ka sellega, et kõik osapooled saaksid psühholoogilist tuge.