Tabati 100 kilogrammi amfetamiini ja automaattulirelvi Eestisse toonud mehed

PrintPDF

 Maksu- ja tolliameti töötajad avastasid veebruaris tollikontrolli käigus kahe Belgia kodaniku veoki lastist 100 kilogrammi amfetamiini ja kaks ebaseaduslikku automaattulirelva. Kaitsepolitseiamet pidas mehed kuriteos kahtlustatavatena kinni ning prokuratuuri taotlusel võeti nad vahi alla.
 
16. veebruari hommikul sisenes Ikla piiripunkti kaudu Eestisse Belgia registreerimismärgiga veok, millel veeti lastina kaubikut. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna liikuvtollikontroll pidas sõiduki ja seda juhtinud kaks meest Pärnumaal Tallinn-Ikla maanteel tollikontrolliks kinni. Sõiduki lastiks olnud kaubiku kontrollimisel avastasid ametnikud suures koguses amfetamiini ja relvakoti. Relvakotis oli kaks automaattulirelva, millest ühe rauda oli laetud ka padrun. Mehed peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni ja anti üle Kaitsepolitseiametile.
 
Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kaido Tuulemäe sõnul on nii suures koguses amfetamiini ja automaattulirelvade käitlemine väga ohtlikud kuriteod. „Maksu- ja tolliameti avastatud 100 kilogrammi amfetamiini on Eesti tähenduses haruldaselt suur kogus. Eelmisel aastal narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arvu hüppelises kasvus oli oma roll ka amfetamiinil. Kuigi Eesti oli suure tõenäosusega transiitriik ja tegelik sihtkoht olnuks mõni Põhjamaa, ei saa teo ohtlikkust ja mõju alahinnata, sest veelgi erakordsem oli kahe tsiviilkäibes keelatud automaattulirelva avastamine. Terrorismiohtlikus maailmas on selliste relvade ebaseaduslik levimine äärmiselt ohtlik. Kuna kahtlustatavad võivad vabaduses kuritegude toimepanemist jätkata, taotlesime kohtult luba nende vahistamiseks,“ ütles Tuulemäe.
 
Keelatud tulirelvade leviku takistamisel pole oluline üksnes meie oma riigi turvalisuse tagamine, vaid Eesti kaitseb kogu Euroopa ja Schengeni viisaruumi turvalisust. „Automaattulirelvade salakaubavedu on kõrgendatud ohu allikas,“ selgitas Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor Veiko Germann. „Peaks selline tulirelv jõudma kurjategijate või ekstremistide kätte, siis sellega võib korda saata väga palju kurja kas Eestis või mistahes teises Schengeni viisaruumi riigis,“ lisas Germann.
 
Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnul seisavad nende töötajad igapäevaselt selle eest, et ennetada, tõkestada ja avastada Euroopa Liidu piiriülest kuritegevust. „Sellisest amfetamiini kogusest piisab joobe tekitamiseks enam kui 700 000 inimesele ning selle hulgihind kuritegelikus maailmas olnuks ligi 400 000 eurot, tänaval müües võinuks kuritegelik tulu küündida koguni 2 000 000 euroni. Kontrollime iga päev piiriülestel maanteedel erinevaid sõidukeid ja inimesi keeldude ning piirangutega seotud kaupade osas, et tagada vaid ausa kauba liikumine. Teeme seda tihedas koostöös nii Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti kui ka heade kolleegidega naaberriikidest."
 
Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi Kaitsepolitseiamet. Kriminaalmenetlust juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Kauri Sinkevicius
Prokuratuuri avalike suhete nõunik
56854058