Süüdistuse järgi süütas mees sorteerimisjaama kättemaksuks

PrintPDF

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse süüdistuse, milles heidab 36-aastasele Timole ette Pärnumaal Seljametsa külas asuva sorteerimisjaama ja seal seisnud veoautode süütamist. Etteheite järgi tekitas süüdistatav üldohtlikul viisil eriti suure varalise kahju.

Süüdistuse järgi lõikas mees möödunud aasta septembris sorteerimisjaama territooriumile pääsemiseks seda ümbritsevasse võrkaeda augu, ning põhjustas neljapäevase vahega kaks tulekahju.

„Kriminaalasja materjalidest nähtub, et süüdistatava arvates oli ettevõte talle kahju tekitanud ja kättemaksuks süütas ta 16. septembril prügila angaari ja 20. septembril mitu territooriumil olnud veokit,“ ütles prokurör Küllike Kask.

Angaar ja selle sisu hävisid tulekahjus täielikult, veoautod osaliselt. „Angaari ja veoautode süütamisega tekitati ligi poole miljoni euro suurune kahju ja seda kahju nõuab kanntanu süüdistatavalt tsiviilhagiga välja,“ lisas prokurör.

Kahtlustatav tuvastati ja võeti vahi alla kohe pärast teist põlengut. Süüdistatav on varem karistatud nii varguste kui narkokuriteo eest, viimati möödunud aasta veebruaris.

Lisaks heidetakse samale mehele ette alkoholi vargust kauplusest ja Tori vallas kaduma läinud välitualeti vargust. Viimase teo pani mees toime koos tuttvaga. Kaaslane on teo üles tunnistanud ning vabatahtlikult tekitatud kahju hüvitanud ning tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati.

Asja hävitamise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju, karistatakse süüdimõistmise korral rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Varguse eest karistatakse süüdimõistmisel rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Süüdistust hakatakse arutama Pärnu maakohtus täna, 10. märtsil.