Ringkonnakohus mõistis metsavendade tapjad süüdi

PrintPDF

Tartu ringkonnakohus jättis teisipäeval muutmata kunagisele hävitusagendile Rudolf Tuvile ja ENSV siseministeeriumi Elva rajooniosakonna ülemale Vladimir Penartile metsavendade tapmise eest määratud karistused.

Ringkonnakohus karistas Tuvi (78) kahe metsavenna tapmise ning Penartit (77) kolme metsavenna tapmise korraldamise eest tingimisi kaheksa-aastaste vangistustega.

Ringkonnakohus tühistas alama astme kohtu otsuse Tuvi süüdimõistmise kohta tapmises ja mõistis ta süüdi inimsusevastastes kuritegudes. Penarti mõistis samas asjas süüdi juba Valga maakohus.

Aprillis mõistis maakohus Penarti süüdi ühe metsavenna tapmise korraldamises ning Tuvi ühe metsavenna tapmises. Maakohus vabastas Tuvi toona kaheksa-aastase vangistuse kandmisest kuriteo aegumise tõttu.

Seaduse järgi inimsusevastased kuriteod ei aegu, kuid esimese astme kuritegu ehk tapmine aegub kümne aastaga. Pärast aegumist saab kohus tapja mõista kuriteos süüdi, kuid selle eest määratavat karistust ei pöörata täitmisele.

Mullu augustis alanud protsessil ei tunnistanud Penart end inimsusevastastes kuritegudes süüdi. Tuvi eitas inimsusevastaseid kuritegusid, kuid tunnistas ühe metsavenna tapmist.

Süüdistuse järgi on kunagine ENSV siseministeeriumi Elva rajooniosakonna ülem Penart vastutav kolme metsavenna tapmise eest 1953.-1954. aastal. Tol ajal sama rajooniosakonna eriülesannetega agent olnud Tuvi on süüdi ühes tapmises ning ühele tapmisele kaasa aitamises.