Riigiprokurör ei protesti Einselni õigeksmõistmist

PrintPDF

Riigiprokurör Piret Paukštys ei esita protesti Tallinna Ringkonnakohtu otsusele, millega jäeti jõusse Tallinna Linnakohtu otsus kaitseväe endise juhataja erukindral Aleksander Einseln õigeks mõistmises võimu kuritarvitamises.
Ringkonnakohus nõustus linnakohtuga, et ei ole tõendatud Einselni teadlikkus ebaseaduslikust relvaärist Eesti Kaitsejõudude Peastaabis aastatel 1994-1995, vaatamata sellele, et nelja tunnistaja ütluste kohaselt pöördusid nad Einselni poole vastava informatsiooniga.
„Kuna Riigikohtul puudub õigus tõendeid hinnata, ei ole kassatsiooniprotesti esitamine Riigikohtule põhjendatud,“ ütles riigiprokurör.