Riigiprokuratuur saatis laskemoona müünud kaitseväelased kohtu ette

PrintPDF

Riigiprokurör Andres Ülviste kinnitas süüdistuskokkuvõtte Paldiski Rahuoperatsioonide Keskusest omastatud laskemoona müügiga tegelenud kaitseväelaste kriminaalasjas ja saatis asja arutamiseks Tallinna Linnakohtule.

Süüdistatuna kaitseväele kuuluva laskemoona omastamises ja sõjaväerelvaks oleva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises peavad kohtu ette astuma Rahuoperatsioonide Keskuse relvastus- ja laskemoonalao ülem Edmund Tänavots, kaadrikaitseväelast Jüri Tänav, reamees Jaan Kärsin ja endine kaitseväelane Aramis Tullus.
Süüdistuse kohaselt omastas Tänavots tänavu jaanuarist märtsini laost üle kahe tuhande padruni ja müüs need ebaseaduslikult Scoutspataljoni jaoülemale Tänavale.
Tänavat, kes padrunid ostis ja edasi müüs, süüdistatakse sõjaväerelva laskemoona korduvas ebaseaduslikus käitlemises.
Kärsin ja Tullus aitasid kaasa laskemoona ebaseaduslikule müügile.
Tänavat süüdistatakse ühtlasi lõhkematerjali suures koguses ebaseaduslikus käitlemises. Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt omandas Tänav ebaseaduslikult kaks kilogrammi ammoniiti, hoidis seda ilma vastava loata ja püüdis edasi müüa. Politseioperatsiooni käigus võeti lõhkematerjal süüdistatavalt ära.

Karistusseadustik näeb sõjaväerelva laskemoona suures koguses ja korduva ebaseadusliku käitlemise eest karistusena ette viie- kuni viieteistaastase vangistuse. Lõhkematerjali suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest võib süüdlast oodata kahe- kuni kümneaastane vangistus.