Riigiprokuratuur näeb Akadeemia ja Vilde tee ühiselamuomanike võimalikku seaduserikkumist

PrintPDF

Riigiprokurör Heili Sepp lõpetas endise majandusministri Mihkel Pärnoja suhtes seoses Tallinnas Akadeemia teel ja E.Vilde teel asuvate ühiselamute erastamisega alustatud kriminaalmenetluse ning alustas kriminaalmenetlust elamute hilisemate omanike OÜ Fennovara ja OÜ Capital Kinnisvara suhtes.

Keskkriminaalpolitsei kahtlustas, et Pärnoja jättis 2000.aastal täitmata oma ametialased kohustused nendesse kohusetundetu suhtumise tagajärjel, mistõttu tekitati suur kahju teiste isikute õigustele ja huvidele, sest üürnikel muutus võimatuks eluruumide erastamine ja kasutamine. Seega oleks Pärnoja toime pannud ametialase lohakuse.
Riigiprokurör leidis, et AS Ehitajate EEV aktsiate üleandmisega AS-le Elumaja ei põhjustatud kriminaalmenetluse alustamise otsuses märgitud tagajärge – suurt kahju. Samuti tuvastas riigiprokurör, et Pärnoja ametialases tegevuses aktsiate üleandmisel puudus põhjuslik seos AS Fennovara tegevuse tagajärgedega.
Ühiselamud olid juba Tallinna Linnavolikogu 1995.aasta jaanuaris tehtud otsusega arvatud välja erastamisele kuuluvate eluruumide hulgast. Seda otsust muutis Tallinna Linnavolikogu alles 2002.aastal. AS Ehitajate EEV aktsiate üleandmise lepingu koostamisel 27.07.2000.a ei kuulunud Akadeemia tee ja E.Vilde tee ühiselamud erastamisele, mistõttu eluruumide erastamine nende üürnike poolt ei olnud niigi võimalik.
Kriminaalasja materjalid kinnitasid veendumust, et elamistingimused endistes ühiselamutes Akadeemia tee 38, 42 ja 46 ning E.Vilde tee 90 ja 96 on väljakannatamatud.
Riigiprokurör on seisukohal, et kriminaalasja materjalidest tuleneb vajadus kontrollida kriminaalmenetluse raames, kas antud juhul on tegemist kuriteoga tekitatud kahjuga. Kriminaalasjas on küllaldaselt andmeid, mis viitavad sellele, et Akadeemia tee ning Vilde tee ühiselamute omanikeks olevate juriidiliste isikute ametiisikud on aastatel 2001 kuni 2003 andnud elamuseaduse ja võlaõigusseaduse nõuetega vastuolus olevaid korraldusi, tekitades selliselt oma ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamisega üürnike huvidele olulise kahju. Alustatud kriminaalasi saadetakse uurimiseks Keskkriminaalpolitseile.