Riigiprokuratuur kinnitas endise Tallinna abilinnapea Panovi süüdistuskokkuvõtte altkäemaksu võtmises

PrintPDF

Riigiprokurör Piret Paukštys kinnitas endise Tallinna abilinnapea Vladimir Panovi süüdistuskokkuvõtte altkäemaksu ja pistise võtmises ja saatis selle Tallinna Linnakohtusse, peale Panovi peavad kohtu ette astuma ka Kakumäe Võrkudega seotud Priit Tikerpe ja Andres Davõdov.

Paukštys kinnitas Andres Davõdovi süüdistuskokkuvõtte Panovile altkäemaksu andmises, suures ulatuses kuritegelikul teel saadud vara omandamises ja rahapesus suures ulatuses. Samuti süüdistatakse Davõdovit maksude tasumisest kõrvalehoidumises suures ulatuses, avaliku korra raskes rikkumises vägivalda kasutades ja laskemoona ebaseaduslikus hoidmises.

Uurimise käigus tehti kindlaks, et 2001. aastal müüs Vladimir Panov 40 protsenti talle kuulunud OÜ Apollo Baltic (hilisema nimetusega OÜ Kakumäe Võrgud) osalusest ning osa rahast deponeeriti notari deposiiti.
Mullu vabastas Kakumäe Võrgud juhatuse liige Andres Davõdov 150.000 krooni notari deposiidist, kuigi deposiidi väljamaksmiseks polnud alust.

Uurimine tuvastas, et Davõdov andis raha Panovile altkäemaksuna selle eest, et Tallinna abilinnapeana töötanud Panov tagaks OÜ-le Kakumäe Võrgud soodsate õigusaktide menetluse, Tallinna linnaga teenuselepingu sõlmimise ja vee- ja kanalisatsiooni liitumistasude hüvitamise.

Käesoleva aasta märtsis vabastas OÜ Kakumäe Võrgud teine juhatuse liige Priit Tikerpe notari deposiidist 150.000 krooni, mis kanti pistisena üle Panovi arveldusarvele. 2001. aasta ametiisiku majanduslike huvide deklaratsioonis Vladimir Panov tema kasuks deponeeritud 300.000 krooni suurust summat ei märkinud.
Priit Tikerpet süüdistab riigiprokurör lisaks Panovile pistise andmises ka rahapesus suures ulatuses.