Riigi peaprokurör mõistab hukka eeluurimisandmete lekkimise

PrintPDF

Riigi peaprokurör Raivo Sepp otsustas võtta maksuvabasid firmasid müünud Raivo Karu kontorist leitud dokumentide alusel alustatud kriminaalmenetluse võimaliku rahapesu uurimiseks Riigiprokuratuuri järelevalve alla.

„On taunimist väärt, et uurimise praeguses staadiumis, kus Maksuameti ja politsei valduses oleva info alusel ei ole veel jõutud süüdlasi välja selgitada, on selle materjali põhjal ajakirjanduses ilmunud rohkelt spekulatsioone.“ ütles Sepp „Eeluurimise ülesandeks on kriminaalasja raames välja selgitada kuriteo toime pannud isikud ning koguda tõendeid ja muid andmed, mis võimaldavad kiire ja kvaliteetse kohtuistungi pidamise.“
Taoline isikunimedega manipuleerimine on vastuolus süütuse presumptsiooniga, mis tähendab et iga isik on süütu niikaua kuni tõendatakse tema süü, ning avaldades ajakirjanduses nimesid, tekitatakse olukord, kus vastupidiselt kriminaalmenetluse õiglase kohtupidamise eesmärgile, kahjustatakse süüd tõendamata isikute mainet, lisas Sepp.
Peaprokuröri arvates on vajalik politsei sisejuurdluse läbiviimine selgitamaks Karu kontori läbiotsimisel ära võetud materjalide, info töötlemise ning ajakirjandusse lekkimise tagapõhja.
„Samuti tuleks Politseiametis läbi vaadata info liikumise, hoidmise ja sellele juurdepääsuga seonduvad internsed õigusaktid, et välistada taolisi juhtumeid edaspidi," ütles Sepp.
Tallinna politsei alustas 28. aprillil kriminaalmenetlust uurimaks kahtlusi Karu osalemisest rahapesus ning kuulutas Karu kuriteos kahtlustatavaks. 2. mail võttis kriminaalasja uurimise üle keskkriminaalpolitsei, sest põhimääruse järgi peavad just nemad uurima rahapesu puudutavaid kriminaalasju.