Riigi peaprokurör kuulutas 9. juulil välja avaliku konkursi kokku neljateistkümnele prokuröri ametikohale

PrintPDF

Riigi peaprokurör Norman Aas ütles konkurssi välja kuulutades, et ta on algava konkursi suhtes lootusrikas, kuna üle pika aja on võimalik võtta ametisse nii palju uusi prokuröre. „Loodan, et väljakuulutatud konkurss paneb nii värskeid ülikoolilõpetajad kui ka juba kogenud juriste prokuröriametile mõtlema ning me saame vabad kohad täita pädevate ja väärikate inimestega,“ sõnas Aas.

Avatud on konkurss ühele ringkonnaprokuröri ametikohale ja ühele prokuröri abi ametikohale Lõuna Ringkonnaprokuratuuris asukohaga Tartus. 

Riigi peaprokurör kuulutas välja konkursi ka kolmele prokuröri abi ametikohale Viru Ringkonnaprokuratuuris, neist üks asukohaga Rakveres ja kaks asukohaga Jõhvis.

Välja kuulutatud on konkursid ka seitsmele prokuröri abi ametikohale Põhja Ringkonnaprokuratuuris asukohaga Tallinnas. 

Ringkonnaprokuröri ametikohale on oodatud kandideerima vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes on omandanud õiguse õppesuunal riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni, oskab eesti keelt kõrgtasemel, on kõrgete kõlbeliste omadustega ning prokuröritööks vajalike võimete ja isikuomadustega ning  on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

Prokuröri abiks võib kandideerida vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes on omandanud kõrghariduse (soovitavalt juriidilise), valdab eesti keelt kõrgtasemel ja on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega.

Ringkonnaprokuröri minimaalne kuupalgamäär on 2335 eurot ja prokuröri abi minimaalne kuupalk 1500 eurot.  

Tähtaeg neil konkurssidel kandideerimiseks on 24. juuli 2013. Konkursikuulutused täpsema infoga on avaldatud Prokuratuuri kodulehel, Ametlikes Teadaannetes ja Avaliku teenistuse veebilehel.

Lugupidamisega

 

Carol Merzin

nõunik

6 139 414