Prokuröri suhtes läbi viidud kriminaalmenetlus lõpetati

PrintPDF

Kriminaalmenetlus Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri suhtes lõpetati, sest kuriteokahtlus ei leidnud kinnitust.

Möödunud aasta 22. detsembril esitasid Kaitsepolitseiameti töötajad prokurörile kahtlustuse kahel korral valeütluste andmises. Esialgne kahtlustus puudutas valeütluste andmist tunnistajana väärteomenetluses. Pärast kõikide asjaolude kontrollimist ei olnud võimalik üheselt tuvastada, et prokurör oleks andnud valeütlusi ning seetõttu lõpetas prokuratuuri järelevalveosakond möödunud kuu lõpus tema suhtes kriminaalmenetluse.

Järelevalveosakonna juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar selgitab, et kriminaalmenetluse alustamine oli ainus võimalus kõiki asjaolusid tuvastada. „Pärast põhjalike e-posti logide kontrollimist ning tunnistajate ülekuulamist ei olnud võimalik ilma kahtluseta väita, et prokurör oleks valeütlusi andnud. Eesti õigussüsteemis tuleb kõik küsitavused tõlgendada kahtlustatava või süüdistatava kasuks ning seetõttu tuli menetlus lõpetada.“

„Süütuse presumptsiooni silmas pidades ei saa prokurörile teha ühtegi etteheidet ning ta jätkab oma tööd prokurörina,“ lisas Nahkur-Tammiksaar.

Kriminaalmenetluse viisid riigiprokuratuuri järelevalveosakonna juhtimisel läbi kaitsepolitsei ametnikud.

Kaarel Kallas
Juhataja
Avalike suhete osakond
 +372 5788 0640