Prokurör taunib alaealiste kriminaalasjade kajastamist enne süüdimõistvat kohtuotsust

PrintPDF

Prokurör Lea Pähkel, kes lõpetas riigikogu liikme Jürgen Ligi poja kriminaalasja menetluse ja andis tema karistuse üle otsustamise alaelaiste komisjoni kätte, peab lapse privaatsuse rikkumiseks tema kriminaalasja meedias kajastamist.

“Põhjendamatud on järeldused, et Rasmus Ligi puhul oli prokuröri käitumine erandlik ja et eesmärgiks oli kaitsta heast perekonnast last,” ütles Pähkel. “Tendentslik on asjaolu, et Ligi kaaslast, kelle suhtes tehti samasisuline otsus, ei olnud üldse mainitud, rõhutades veelgi ekslikku muljet, nagu oleks riigikogu liikme pojale tehtud erandeid.“
Eksitud on ka väitega, et Rasmus Ligi käis korduvalt vargil, menetluse käigus tuvastati, et tegu oli ühe varguse episoodiga, lisas Pähkel.
Prokurör ei pea võimalikuks kriminaalasja lähemalt kommenteerida, sest kuriteo toimepanijad on alaealised, kelle õigused on muuhulgas kaitstud ka Eesti Vabariigi Lastekaitseseadusega, kus on fikseeritud lapse õigus privaatsusele.
Prokurör on seisukohal, et alaealiste kriminaalasjade puhul võib meedias avaldada laste nimesid alles peale süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. Kriminaalmenetluse koodeksi kohaselt on prokuröril õigus lõpetada kriminaalasja menetlus, kui ta leiab, et 14-18aastast isikut saab mõjutada edaspidi hoiduda kuritegude toimepanemisest karistust kohaldamata ja seda prokurör ka tegi. Sellise menetlusliku otsuse puhul ei jää laps karistuseta, tema puhul kohaldatakse Alaealiste mõjutuvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.