Prokurör protestis kohtu otsuse metanoolitragöödi peasüüdlase osas

PrintPDF

Riigiprokurör Heino Tõnismägi esitas Tallinna ringkonnakohtule protesti Pärnu maakohtu otsusele metanooli salaviinamüüjatele edasi müünud Sergei Maistrižini kuriteo kvalifikatsiooni ja karistusmäära osas, pidades seda liiga liberaalseks.

Tõnismägi leidis, et metanoolitragöödia peasüüdlane Maistrižini teadis, et müüb mittejoodavat ja jooja elule ning tervisele ohtlikku vedelikku ning seetõttu on Tõnismägi arvates ekslik kohtu järeldus Maistrižini süü vormi osas. Kohus kvalifitseerides tema teod ettevaatamatusena, mitte kaudse tahtlusena.
“Taoline arvamuste lahknemine kohtu ja prokuröri seisukohtade vahel tuleneb tõendite erinevast hindamisest ja seda eelkõige termini “tehniline piiritus” kahetähenduslikust mõistmisest ja kasutamisest kohtualuste ning tunnistajate poolt,” arvas Tõnismägi.
Kohtuotsus tugineb eksperdi arvamusel, kes andis termini “tehniline piiritus” n.ö teadusliku definitsiooni, tema sisu ja tunnuste loetelu. Ekspert selgitas, et tehniline piiritus ei ole mürgine ja sellel pole metanooliga midagi omast.
Kohtualused aga ei omanud nii kaalukaid keemiaalaseid teadmisi, nende arusaamades eksisteerib kaks mõistet – joogipiiritus, mida mis pole ohtlik tervisele ja tehniline piiritus, mis ei ole joodav, sest see on ohtlik. Terminit “metanool” kuulsid nad esmakordselt politseis ülekuulamisel ja ajalehtedes avaldatud surmateadetest.
Prokurör on veendunud, et Maistrižin teadis, et müüb kahtlast, tehnilist vedelikku, mida ei tohi juua ning mida kasutatakse tööstuslikul otstarbel, tootmises.
Prokuröri seisukoht rajaneb faktil, et Maistrižin oli üks metanooli tünnide varguse otsestest täideviijatest. Maistrižin kinnitas ka kohtuistungil, et teadis, et tegu on mittejoodava piiritusega. Ta ütles ka seda, et tema arvates ei kõlba tehniline piiritus juua.
Oluline on ka see, et metanooli tünnide omaniku, AS Baltfeti direktor Neeme Tilga oli selgitanud oma töötajatele Robert Petrovile ja Denis Pletškinile, kellega koos Maistrižin varguse toime pani, et tünnides olev aine on mürgine ja seda ei tohi mitte mingil juhul juua.
Oma protestis palub riiklik süüdistaja teha uue otsuse Maistrižin süüdimõistmises tahtliku tapmise eest raskendavatel asjaoludel (omakasu ajendil ja enam kui kahe inimese suhtes) üliraske kehavigastuse tekitamises ja raske kehavigastuse tahtlikus tekitamises ja mõista temale uus rangem, karistus.
Pärnu maakohus karistas Maistrižinit viie aastase vangistusega, prokurör nõudis 18aastast.