Prokurör protestis Avo Viioli ennetähtaegse vabastamise

PrintPDF

Prokurör Kretel Tamm esitas täna Tartu Ringkonnakohtule eriprotesti Avo Viioli vabastamise määruse peale. Eelmisel nädala otsustas Tartu Maakohus, et Avo Viioli võib vabaneda ennetähtaegselt vanglast.

Prokurör Kretel Tamme sõnul protestis ta Viioli vabastamise kohtu määruse kuna kohus ei arvestanud Viioli vabastamisel piisavalt tema poolt toime pandud kuriteo asjaoludega. „Viiol põhjustas oma tegevusega Eesti Kultuurkapitalile suure varalise kahju. Avo Viioli süü on oluliselt suurem, kui isiku süü, kes on riisunud kitsastes erahuvides tegutseva äriühingu või eraisiku vara, sest kannatada on saanud mitte lihtsalt üks organisatsioon, vaid selle organisatsiooni kahjustamise läbi Eesti kultuurielu laiemalt. Viioli poolt toimepandud kuriteo asjaolusid arvestades ei ole põhjendatud tema vangistusest ennetähtaegne vabastamine.“