Prokuratuuri taotlusel võttis kohus Tartumaal noormehe mõrvas kahtlustatava vahi alla

PrintPDF

30. juuni hommikul põles Tartu vallas elumaja. Kustutustööde käigus leiti majast seal elanud 16-aastase noormehe surnukeha. Politsei pidas elumaja süütamises, mille tagajärjel hukkus noormees,  kahtlustatavatena kinni kaks meest vanuses 21- ja 22-aastat.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör Maarja-Liisa Sari sõnul esitas ta kohtule taotluse isiku vahistamiseks, kes kogutud tõendite kohaselt elumaja süütas. Prokuröri sõnul nähtub vahistatud isiku eelnevast elukäigust ja käesoleva vahistamistaotluse aluseks olevatest kuriteo asjaoludest eriline küünilisus teiste inimeste elu ja tervise suhtes.

„21-aastane kahtlustatav on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud vägivallakuritegude toimepanemise eest, seega on tegemist inimesega, kellele on antud mitmeid võimalusi asuda seaduskuulekale teele, kuid ta ei ole neid võimalusi kasutanud. Seda ilmestab eeskätt asjaolu, et käesolev kuritegu on toime pandud katseajal,“ lisas Sari.

Teise kahtlustatavana kinni peetud 22-aastane mees, ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud. Edasise menetluse käigus vajab tema roll uuritavates sündmustes täpsustamist.

Kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 114 ehk mõrva käsitleva paragrahvi alusel viib läbi Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talitus, uurimist juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur. 

Tartu Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis kahtlustatava kuni kaheks kuuks vahi alla.

 

Jelena Filippova

 

Pressinõunik

 

Avalike suhete osakond

 

663 8415

 

Jelena.Filippova@prokuratuur.ee