Prokuratuuri taotlusel määras Viru Maakohus kaitsjale rahatrahvi

PrintPDF

Viru Ringkonnaprokuratuur taotles määrata kaitsjale rahatrahvi selle eest, et ta rikkus kaitsjana kohustust täita prokuratuuri määrust, millega keelati vahialuse kirjavahetus.

Oma määrusega kohaldas prokuratuur vahialusele lisapiiranguid, keelates tal kuni kohtu alla andmiseni muuhulgas lühiajalised ja pikaajalised kokkusaamised, kirjavahetuse ja telefoni kasutamise. Kinnipeetaval oli lubatud suhelda kaitsjaga, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikutega. 

Kinnipeetute kambrite kontrolli käigus leiti kahtlustatava kambrist kaks kirja, mille sisust võis välja lugeda, et need olid saabunud väljastpoolt kinnipidamisasutust. Kuna kahtlustataval puudus võimalus kokku puutuda teiste kõrvaliste isikutega välja arvatud kaitsjaga, siis tekkis põhjendatud kahtlus, et selline kirjavahetus võib olla teostatud kaitsja vahendusel.

Peale kohtumist kaitsja ja kahtlustatava vahel, teostati kaitsjale läbiotsimine, mille raames andis kaitsja välja kahtlustatavalt saadud kirja, mis oli mõeldud kinnipidamisasutusest väljas asuvale isikule.

Tegemist on lepingulise kaitsjaga, kes ei ole Eesti Advokatuuri liige.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva leiab, et kaitsja on rikkunud prokuratuuri poolt kehtestatud lisapiiranguid vahi all viibivale isikule, vahendades kirjavahetust kahtlustatava ning väljastpoolt kinnipidamisasutust viibivate isikute vahel. „Selline käitumine on äärmiselt taunitav ning sellele peab järgnema vastav reaktsioon,“ lisas prokurör.

Viru Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning määras kaitsjale rahatrahvi summas 1000 eurot.

 

Jelena Filippova

 

Pressinõunik

 

Avalike suhete osakond

 

663 8415

 

Jelena.Filippova@prokuratuur.ee