Prokuratuur süüdistab kolmeliikmelist gruppi suures koguses amfetamiini käitlemises

PrintPDF

Lääne Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab kolme meest ligi kuue kilogrammi amfetamiini käitlemises. Kahte meest on varem suures koguses narkootikumide käitlemise eest kriminaalkorras karistatud.

Prokuratuur süüdistab varem sama paragrahvi alusel kriminaalkorras karistatud 50-aastast Erikut selles, et tema korraldusel transportisid, hoiustasid ja müüsid 48-aastane Sergei ning 50-aastane Sergei ligi kuut kilogrammi amfetamiini. Samuti heidab prokuratuur meestele ette kokaiini ebaseaduslikku käitlemist. 

Süüdistuse kohaselt käideldi suures koguses ebaseaduslikku amfetamiini 2020. a detsembrist 2021. a märtsini eesmärgiga turustada ainet Pärnu linnas. Aine käitlemiseks kasutati muuhulgas peidikuid, mis eduka töö tulemusel tuvastati. Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Tarmo Värati sõnul kestis töö kurjategijate tabamiseks üle poole aasta. „Meile oli teada, et kurjategijad toimetavad narkootikume Ida-Virumaalt Pärnusse, kuid nende tabamiseks oli vajalik õige ajastus, sealhulgas oli oluline takistada vahendajate infovahetust, et neil ei oleks võimalik ainest vabaneda. Kurjategijate kinnipidamisega lõhkusime ära suure narkovõrgustiku, et ebaseaduslik aine ei jõuaks enam ringlusse,“ rääkis Värat. Kahtlustavate kinnipidamisel ja isikute valdusest leitud ebaseaduslikest narkootilistest ainetest oleks jätkunud enam kui 8000 inimesele narkojoobe tekitamiseks.

Kriminaalmenetlust juhtiva prokurör Liisa Nuudi sõnul on kahte süüdistatavat varem sama kuriteo eest reaalse vangistusega karistatud. „Kuritegude toimepanemisel ja kavandamisel keskset rolli omanud 50-aastase Eriku vabastas kohus 2019. aastal ennetähtaegselt ning 50-aastane Sergei vabanes karistuse kandmisest vahetult enne uute kuritegude toimepanemist. Kahetsusväärselt ei ole isikud varasematest kriminaalkaristustest järeldusi teinud ning on otsustanud jätkata käitumisega, mis nad tagasi kohtupinki toob,“ lisas Nuut.

Esimene kohtuistung kriminaalasjas toimub 05.11.2021 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas.

Joonas Piir
Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik
joonas.piir@prokuratuur.ee