Prokuratuur saatis Lemberi ja Roosmanniga seotud kriminaalasja kohtusse

PrintPDF

Lõuna Ringkonnaprokuratuur esitas Jaago Roosmannile, Kajar Lemberile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit süüdistatakse lisaks toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises ning üht inimest altkäemaksu andmises.

Süüdistuse kohaselt taotlesid erinevad süüdistatavad 2006.-2015. aastani koos Roosmanniga pettuse teel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) toetusi, et soodustada erinevate inimeste ja äriühingute majandustegevust või saada võimalus toetust mitte-eesmärgipäraselt kasutada. Kokku saadi PRIA-lt ja EAS-lt põhjendamatult toetust 36 korral 10 objekti jaoks rohkem kui 1,8 miljonit eurot.

Endine Tartu abilinnapea Kajar Lember soovis süüdistuse järgi ühel Tartu linna kinnistul Roosi tänaval arendada isiklikku äriprojekti ja oli 2016. aastal abilinnapeana seotud selle kinnistu arendamisega seotud otsuste vastuvõtmisega. Kuna isikliku ja majandusliku huvi tõttu oleks ta pidanud end kinnistu otsustamisprotsessidest taandama, pani ta toime toimingupiirangu rikkumise suures ulatuses. Lisaks lubas ta süüdistuse kohaselt tagada Tartu kesklinnas ühe trepi renoveerimise rahastuse linna eelarvest ja nõustus ning asus kasutama temale vastutasuks pakutud altkäemaksuna käsitletavat hüve.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul on avalikkus pööranud palju tähelepanu Lemberi võimalikele korruptsioonikuritegudele, kuid süüdistusest moodustavad valdava osa just majanduskuriteod. „Iga soodustuskelmuse episoodiga peale ühe oli seotud ehitusettevõtja Jaago Roosmann. EAS-i ja PRIA eksitusse viimiseks mõtlesid süüdistatavad välja erinevaid skeeme, kuid eesmärk oli neil sama – näidata objektide hinda piisavalt kõrgena, et omaosalust ei peaks maksma. Mõnel juhul kasutati saadud toetust mitte-eesmärgipäraselt,“ ütles Gross.

Soodustuskelmustega tekitati prokuröri sõnul riigile kahju üle 1,8 miljoni euro. „Majanduskuritegudega kahjustatakse majanduskeskkonda ja seeläbi ausate ettevõtjate ning inimeste huve. Süüdistatavad said pettuse teel eelise äriühingute ees, mis PRIA ja EAS-i toetusi arenemiseks päriselt vajavad ja selle nimel ausalt tööd teevad. Seega kui ka kohus prokuratuuri hinnanguga nõus on, tekitasid süüdistatavad soodustuskelmustega kahju lisaks riigile ka ärisektorile tervikuna,“ ütles prokurör.

„Töötades niivõrd kõrgel ametikohal nagu Tartu abilinnapea, peab inimene veenduma, et tema tegevused on motiveeritud avalikkuse huvidest, mitte isiklikest ärihuvidest. Kajar Lemberil oli prokuratuuri hinnangul abilinnapeana huvi isikliku äriprojekti arendamiseks ja ta kuritarvitas selleks temale usaldatud avalikku võimu ega taandanud ennast protsessidest õigeaegselt. Süüdistuse järgi pani ta korruptsioonikuriteod toime enne 2016. aasta juunit, mil ta ametist tagasi soovis astuda,“ lisas Gross.

Kuritegudega saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks on prokuratuuri taotlusel süüdistatavatelt arestitud kümme kinnistut ja muud vara ligi 1,5 miljoni euro ulatuses.

Kohtueelse menetluse viis läbi Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Lugupidamisega

Kauri Sinkevicius
Prokuratuuri pressinõunik
568 54 058