Prokuratuur otsib uusi prokuröre ja abiprokuröre

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas välja konkursi neljale prokuröri ja seitsmele abiprokuröri vabale ametikohale.

Järgmise aasta 1.juulil jõustuv uus Kriminaalmenetluse seadustik tõstab prokuröri vastutust oluliselt ning muudab ta kriminaalmenetluse juhiks. Prokuratuur, mis muutub kuritegevuse vastase võitluse keskuseks, vajab professionaalset tööjõudu. Viimastel aastatel on stabiilselt olnud vabad 13% prokuröri ametikohtadest, mis vastutuse ja töökoormuse suurenedes tuleb täita, et oleks võimalik tagada kriminaalmenetluse parem kvaliteet tulevikus.

Kaks abiprokuröri ja kaks prokuröri saavad tööd Tallinna prokuratuuris, kaks abiprokuröri ja üks prokurör Harju prokuratuuris. Ühte uut abiprokuröri ootavad tööle nii Ida-Viru, Pärnu kui Narva prokuratuur. Narva otsitakse ka ühte prokuröri.

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kellel on akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses, kes valdab eesti keelt ja on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega. Prokurörilt nõutakse lisaks eelnevale veel töötamist kolm aastat kohtuniku, prokuröri, politseiametniku, vandeadvokaadi või vandeadvokaadi vanemabina. Samuti võib prokuröriks kandideerida õppeteenistusest vabastatud abiprokurör pärast katseaja lõppemist ning prokurörieksami sooritanud abiprokurör pärast õppeteenistuse lõppemist. Kandideerijate dokumente võetakse Riigiprokuratuuris vastu 21.juulini, täiendavat infot saab Ametlikest teadaannetest(www.ametlikudteadaanded.ee) ja telefonil (0) 644 2510.