Prokuratuur lõpetas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti töötajate kriminaalmenetluse

PrintPDF

Põhja ringkonnaprokuratuur lõpetas 2020.aasta septembris alustatud kriminaalmenetluse, milles esitati kahtlustused riigihangete teostamise nõuete rikkumises kahele Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti töötajale, sest uurimisega ei leidnud kinnitust, et toime pandi kuritegu. Küll aga tuvastati puudusi riigihangete seaduse järgimisel, mistõttu edastas politsei materjalid Rahandusministeeriumile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks.

Möödunud aasta juunis viisid keskkriminaalpolitsei töötajad läbi avalikud menetlustoimingud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ruumides ning esitasid kahtlustused ühele praegusele ja ühele toonaseks endisele ameti töötajale. Kahtlustused puudutasid 2018. aastal läbi viidud hanget, mille tulemusel sõlmiti leping viieks aastaks Tallinna linnateede hooldusremondiks ja korrashoiuks ning telliti Tammsaare parki uued pingid. Kahtlustuse järgi rikuti riigihangete seaduse nõudeid, mille järgi peab hanke tellija hankemenetluses küsima täiendavaid selgitusi hankel osalenud pakkujalt, kelle pakkumus on teiste vastavaks tunnistatud pakkumustega võrreldes seadusega lubatust madalam. Neid selgitusi ei küsitud.

Samuti pidanuks amet riigihangete seaduse järgi korraldama uue hankemenetluse, kuna pinkide soetamise ja paigaldamise maksumus ületas riigihanke piirmäära ehk 60 000 eurot. Seda ei tehtud ja amet tellis uued pingid kehtiva hankelepingu raames. Uurimisega kogutud andmetel oli algselt soov korraldada hankemenetlus pinkide uuendamiseks, kuid hange kukkus läbi ning ajasurve tõttu uut ei korraldatud. Olukorra lahendamiseks otsustati pingid tellida olemasoleva hankelepingu raames lisatöödena.

Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Triinu Olev selgitab, et karistusseadustiku järgi näeb riigihangete teostamise nõuete rikkumine ette, et rikkumine pannakse toime eesmärgiga eelistada konkreetset pakkujat. „Me ei tuvastanud uurimisega, et nõudeid rikuti eesmärgiga anda madalaima pakkumuse teinud ettevõttele riigihankel eelis. Samuti ei leidnud tõendamist, et Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ametnikud oleks jätnud riigihangete seaduse kohaselt nõutava hankemenetluse Tammsaare parki uute pinkide soetamiseks korraldamata eesmärgil kedagi eelistada. Sel põhjusel kellelegi kuriteo toimepanemist ette heita ei saa ja kriminaalmenetlus lõpetati,“ sõnab Olev.

„Nii ülekuulamistelt kui ka läbiotsimistelt kogutud tõendeid analüüsides tuvastasime, et hanke läbiviimisel on tehtud põhjendamatuid otsuseid ja protsess ei ole olnud läbipaistev, kuid seda võis põhjustada ettevaatamatus ning tahtlust me selles teos ei tuvastanud. Küll aga nähtus kriminaalasja materjalidest, et riigihangete seaduse rikkumisega seonduv võib vastata väärteo tunnustele, mistõttu edastasime materjalid Rahandusministeeriumile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks,“ ütleb uurimist läbi viinud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp.

Marie Aava
Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik