Prokuratuur, Finantsinspektsioon ja Politseiamet tugevdavad koostööd

PrintPDF

Prokuratuur, Finantsinspektsioon ja Politseiamet asuvad tihedamale koostööle finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamiseks.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Andres Tringi sõnul hakkab Finantsinspektsioon andma uurijatele ja prokuröridele koolitust finantssektori küsimustes, kuna koostöö finantssektorit hästi tundvate uurijate ja prokuröridega on oluline tagamaks asja sujuv lahendamine kuriteokahtlusest kuni jõustunud kohtulahendini. “Finantssektoris sooritatud kuritegude kiirem ja kvaliteetsem menetlemine on Prokuratuuri järjekordseks sammuks majanduskuritegevuse vastu võitlemisel,” ütles riigi peaprokurör Raivo Sepp, “See on loogiliseks jätkuks suunale, mille võtsime möödunud aasta lõpus Konkurentsiameti ja Maksukuritegude Uurimise Keskusega koostööd tihendades.”
2002. aasta 1. jaanuaril järelevalve tõhustamise eesmärgil pangandus-, kindlustus- ja väärtpaberiinspektsiooni liitumisel sündinud Finantsinspektsiooni kogutud informatsiooni põhjal ei ole Keskkriminaalpolitseis veel ühtegi kriminaalasja menetlema hakatud.
Seoses pensionireformiga ning börsi tegevuse spetsiifikaga rakendub pooltevaheline koostöö esmaselt väärtpaberiturujärelevalve valdkonnas.