Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust selgitamaks ehitustööde tellimist

PrintPDF

Tallinna prokuratuur alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvide 289 (ametiseisundi kuitarvitamine) ja 300 (riigihangete teostamise nõuete rikkumine) järgi Tallinna sotsiaal– ja tervishoiuameti poolt Iru hooldekodu ja Paljassaare tee 35 kodutute varjupaiga ehitustööde tellimise uurimiseks.

Iru hooldekodus ehitustööde tegemiseks valiti 16 juhul ehitustööde tegijad välja väljakuulutamata läbirääkimistega pakkumismenetluses.

Paljasaare tee 35 kodutute varjupaiga ehitustööde tegemiseks valiti tööde tegija väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluses. Vastavalt Riigihangete seadusele (§ 12 lg 2) ei või ostja riigihanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete järgmise vältimiseks jaotada riigihanget osadeks ning ei tohi vastavalt Riigihangete seadusele (§ 57 lg 1 p 13) kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlust, kui riigihanke eeldatavaks maksumuseks aasta arvestuses koos käibemaksuga ehitustööde tellimise korral on üle kahe miljoni krooni. Eelpoolnimetatud andmed viitavad selle, et on rikutud riigihangete seadust ja on tekitatud oluline kahju Tallinna linna, samuti riigi kui terviku seadusega kaitstud õigustele ja huvidele.

Tallinna prokuratuur tegi eeluurimise vahetu läbiviimise ülesandeks Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude osakonnale.