Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust registriandmete kasutamise kohta valimiskampaanias

PrintPDF

Riigiprokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et selgitada välja ametiisikud, kes Keskerakonna ja Res Publica valimisreklaamide saatmiseks rikkusid andmekogude pidamise nõudeid.

Riigiprokurör Heino Tõnismägi määras kriminaalasja parema ja objektiivsema uurimise tagamiseks kaitsepolitsei uurimisalluvusse.

Andmekaitseinspektsioon esitas 3. märtsil riigiprokuratuurile materjalid selle kohta, et riigi põhiregistrist on väljastatud ebaseaduslikult isikuandmeid eriti suures koguses.

Kontrolli käigus selgus, et taotlus andmete väljastamise kohta tuli Tallinna linnavalitsusest. 29. jaanuaril rahuldas siseministeerium taotluse ja andmed anti üle - kokku 69 247 kirjet.

Rahvastikuregistri seadus annab isikule õiguse pääseda rahvastikuregistri andmetele juurde üksnes avalike ülesannete täitmiseks. Keelatud on andmete väljastamine kolmandatele isikutele, kui see ei ole ette nähtud seadusega.

10. märtsil esitas andmekaitseinspektsioon prokuratuurile taotluse alustada kriminaalmenetlust, kuna Res Publica valimiskampaanias on kasutatud ebaseaduslikul teel saadud isikuandmeid.

Karistusseadustiku järgi on kuritegu vaid selline andmekogu pidamise nõuete rikkumine, mis toob kaasa olulise kahju.

Prokurör Tõnismägi leidis, et antud juhtudel on tegemist olulise kahjuga nii isiku seadusega kaitstud huvidele kui avalikele huvidele.

“Personaalseid valimiskutseid saanud inimesed tunnevad, et rikutud on nende isikliku elu ja kodu privaatsust,” ütles Tõnismägi. “Eriti taunitavaks peeti valmisreklaami saatmist juba surnud isikute nimele.”

Elanikkonna silmis on kõigutatud ka riigi usaldusväärsust kuivõrd riiklike andmekogude nõuetekohase pidamise eest on pandud vastutus riiklikele struktuuridele, lisas Tõnismägi.