PPA sisekontrollibüroo ametnikku kahtlustatakse omastamises

PrintPDF

Tartu Maakohus vahistas eile Politsei- ja Piirivalve sisekontrollibüroo ametniku, keda kahtlustatakse suures ulatuses grupiviisilises omastamises, dokumentide võltsimises ning võltsitud dokumentide kasutamises.

Kahtlustuse järgi omastas ametnik aastatel 2015-2019 aktsiaseltsi ühe omanikuna selle ettevõtte vara sularahana ning teise endaga seotud äriühinguga sõlmitud lepingute kaudu. Lisaks tasus ta kahtlustuse kohaselt selle aktsiaseltsi arvelt erareiside eest ning võltsis ja kasutas dokumente, et reiside tegelikke eesmärke varjata. Ühtlasi esitati mehele kahtlustus selles, et ta omastas teise enda kontrolli all oleva äriühingu kasuks selle aktsiaseltsi klientidele esitatud nõudeid. Esialgses kahtlustuses ametialaseid kuritegusid ei ole.

Kahtlustuse järgi omastas ametnik äriühingu teiste omanike teadmata vähemalt 250 000 eurot.

„Juhtum on seda kaalukam, et õigusvastast käitumist heidetakse ette inimesele, kelle ülesanne on teiste õiguskuulekust kontrollida ning õigusvastaseid tegusid ennetada ja tõkestada. Ametnikud peavad nii oma tööülesandeid täites kui ka eraelus olema seaduskuulekad ning eeskujuks teistele. Lisaks on ausa majanduskeskkonna eest seismine üheks prokuratuuri prioriteetidest,“ sõnas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Prokuröri sõnul võib kahtlustatav jätkata sarnaste tegude toimepanemist, luua kunstlikult tõendeid või mõjutada teisi menetlusosalisi ning seetõttu taotles prokurör tema vahistamist.

Lisaks politseiametnikule kahtlustatakse koos temaga korduvas vara omastamises ka 26-aastast meest.

Kriminaalmenetlust juhib Riigiprokuratuur ja viib läbi Kaitsepolitseiamet.

Lugupidamisega

Kairi Küngas
Riigiprokuratuur
Avalike suhete osakond
+372 5556 4511