Sindis, Raplas ja Sakus sularahaautomaate rünnanud mehed astuvad kohtu ette

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab kaht välismaalast plahvatuse tekitamises ning katses varastada raha Sindi, Rapla ja Saku sularahaautomaatidest.

„Need kuriteod näitavad, et lõunamaadest pärit organiseeritud kuritegevus on jõudnud Eestisse ja sellele tuleb otsustavalt vastu astuda,“ ütles Lääne ringkonna eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

„Saku automaadi lõhkumisega tekitati ligi 200, Rapla automaadi lõhkumisega ligi 4000 eurot ning Sindis tekitatud plahvatusega juba enam kui 35 tuhat eurot kahju. Sularaha ühelgi korral kätte ei saadud,“ täpsustas prokurör.

Lüganuse valla hooldekodu põlengu põhjustas tõenäoliselt elektripaigaldise rike

Tänavu jaanuaris Lüganuse vallas toimunud ja kolme inimese surmaga lõppenud hooldekodu põlengu tekkepõhjus on tõenäoliselt hoone ühes toas olnud rikkega pistikupesa kasutamine.  

12. jaanuaril teatati häirekeskusele põlengust Lüganuse valla Männiku hooldekodus. Tulekahjus hukkus kolm hooldekodu elanikku ning põlengu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.

Prokuratuur süüdistab noort meest teise mehe surma põhjustamises ettevaatamatusest

Põhja Ringkonnaprokuratuur süüdistab 23-aastast meest raske tervisekahjustuse tekitamises, millega ta põhjustas ettevaatamatusest teise mehe surma. Läinud suvel võõraste meeste vahel tekkinud juhuslik sõnelus lõppes süüdistuse järgi rusikahoopidega, mille tulemusena kaotas Tallinna vanalinnas elu 39-aastane mees.

Politsei ja prokuratuur alustasid jalgpalliliidult saadud info põhjal kriminaalmenetlust

Politsei ja prokuratuur alustasid kriminaalmenetlust, et kontrollida Eesti Jalgpalli Liidult saadud infot alaealiste tütarlaste võimaliku seksuaalse väärkohtlemise kohta.
 

Prokuratuur avaldas värske aastaraamatu

Tänasest on Prokuratuuri kodulehel kõigile kättesaadav digitaalne aastaraamat, mis võtab kokku 2020. aastal tehtud töö.

„Prokuratuur on näoga avalikkuse poole ning valmis alati ühiskonnale selgitama kuritegevusega kaasnevaid ohte ning riigi võimalusi kannatanute eest seista. Aastaraamatus selgitame, mida teeme selleks, et aidata hätta sattunud inimesi,“ kirjutas riigi peaprokurör Andres Parmas aastaraamatu eessõnas.

Politsei ja prokuratuur kontrollivad jalgpalliliidult saadud infot võimalike kuritegude kohta

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) edastas täna politseile ja prokuratuurile distsiplinaarmenetluse raames kogutud info võimalike seksuaalse väärkohtlemise all kannatanute kohta. Õiguskaitseasutused tutvuvad materjalidega hindamaks, kas toime võib olla pandud kuritegusid.

Süüdistuse järgi süütas mees sorteerimisjaama kättemaksuks

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse süüdistuse, milles heidab 36-aastasele Timole ette Pärnumaal Seljametsa külas asuva sorteerimisjaama ja seal seisnud veoautode süütamist. Etteheite järgi tekitas süüdistatav üldohtlikul viisil eriti suure varalise kahju.

Süüdistuse järgi lõikas mees möödunud aasta septembris sorteerimisjaama territooriumile pääsemiseks seda ümbritsevasse võrkaeda augu, ning põhjustas neljapäevase vahega kaks tulekahju.

Põhja Ringkonnaprokuratuur süüdistab 58-aastast meest prokuratuuri hoone õhkamise katses

Põhja Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab 58-aastast meest plaanis panna prokuratuuri Lubja 4 aadressil asuva hoone ette isevalmistatud lõhkeseadeldis. Tänu õiguskaitseasutuste õigeaegsele sekkumisele jäi tegu lõpule viimata.

Peatasime koroonaviiruse leviku tõttu inimeste vastuvõtu

Prokuratuur peatab viiruse leviku tõttu kodanike vastuvõtu esmaspäevast, 1. märtsist. Meie poole saab pöörduda telefoni või e-kirja teel. 

Prokuratuur süüdistab kohtunikku altkäemaksu võtmises

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Tartu Maakohtu kohtunikku, advokaati, advokaadibürood ning pankrotihaldurit erinevates kuritegudes. 

Lehed