Prokurör protestis kohtu otsuse metanoolitragöödi peasüüdlase osas

Riigiprokurör Heino Tõnismägi esitas Tallinna ringkonnakohtule protesti Pärnu maakohtu otsusele metanooli salaviinamüüjatele edasi müünud Sergei Maistrižini kuriteo kvalifikatsiooni ja karistusmäära osas, pidades seda liiga liberaalseks.

Balti ja Belgia prokurörid vahetavad mõtteid prokuratuuri arengust

Tallinnas kohtuvad riigi prokurör Raivo Sepp ja Läti ning Leedu prokurörid Belgia peaprokuröri Serge Brammertziga, et vahetada mõtteid organiseeritud kuritegevusega võitlemise ja Euroopa prokuröri ametikoha loomise vajalikkuse teemal ning tutvuda Belgia prokuratuuri reformiga.

Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust seoses Tallinna 21. keskkooli ehitusega

Tallinna Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust seoses Tallinna Haridusameti ametnike poolt Tallinna 21. Kooli rekonstrueerimiseks ja ehituseks eraldatud rahade kasutamisega.
“Menetlust alustati kriminaalkoodeksi § 161 alusel selgitamaks, kas Haridusameti ametnikud on kuritarvitanud oma ametiseisundit, “ ütles abiprokurör Laura Feldmanis.
Tallinna linnavalitsus otsustas 22. jaanuaril esitada Tallinna prokuratuurile uurimiseks materjalid haridusametile 21. keskkooli ümberehituseks eraldatud raha kasutamise kohta.

Prokuratuur, Finantsinspektsioon ja Politseiamet tugevdavad koostööd

Prokuratuur, Finantsinspektsioon ja Politseiamet asuvad tihedamale koostööle finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamiseks.

Prokurör saatis Bergmanni järjekordsete kuritegude eest kohtu ette

Prokurör Kaire Hänilane kinnitas endise pangajuhi Andres Bergmanni järjekordse süüdistuskokkuvõtte kriminaalasjas, mis käsitleb vara varjamist ja valevande andmist.

Bergmannile esitati esitatud süüdistus vara varjamise eest pankrotimenetluses, millega kaasnes kohtus valevande andmine ja ametiseisundi kuritarvitamisele kihutamine.

"Andres Bergmann varjas temale kuuluvat pangaarvet Münchenis asuvas pangas ja sellel arvel olevat vara, kuigi ta oli andnud Tartu Maakohtus võlgniku vande temal olevate varade ja võlgade kohta," Ütles prokurör Hänilane.

Lehed