Eesti-Soome koostöös uuritakse ebaseaduslikku jäätmevedu

Prokuratuur kahtlustab kolme eraisikut ja nendega seotud kahte ettevõtet suures koguses ebaseaduslikus jäätmeveos Eesti ja Soome vahel 2019. ja 2020. aastal.

Koostöös Soome Keskkriminaalpolitseiga uurib Eesti Keskkonnaamet ebaseaduslikku jäätmevedu kahe riigi vahel. Paralleelselt viiakse läbi menetlusi nii Soomes kui Eestis. Eestis läbiviidava kriminaalmenetluse fookuses on jäätmeveod 2019. ja 2020. aastal, mil kahtlustuste järgi veeti Eesti ja Soome vahel nõutavate teatamis– ja saatedokumentideta kokku 40 koormat, milles kokku üle 1000 tonni vanaõli ja naftajäätmeid.

Saaremaa Laevakompanii kriminaalasi läks kohtusse

Lääne Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Saaremaa Laevakompanii juhtivtöötajate kriminaalasja, milles esitati süüdistused kokku kuuele füüsilisele ning ühele juriidilisele isikule. Prokuratuur heidab endisele Saaremaa Laevakompanii nõukogu esimehele Vjatšeslav Leedole ning teistele süüdistatavatele ette, et oma 2016. aastal alanud tegevustega kahjustasid nad teadlikult ja oluliselt Saaremaa Laevakompanii varalist seisundit.

Kohus tunnistas Indrek Sarapi süüdi valimisvabaduse rikkumises ja vägivallakuritegudes

Tartu maakohus tunnistas 4. jaanuaril kokkuleppemenetluses süüdi 41-aastase Indrek Sarapi, keda prokuratuur süüdistab valimisvabaduse rikkumises, oma endise abikaasa korduvas kehalises väärkohtlemises, temalt korduvalt ebaseaduslikult vabaduse võtmises ja korduvas lähenemiskeelu rikkumises. Samuti süüdistab prokuratuur teda ühe mehe kehalises väärkohtlemises.

Prokuratuur esitas OÜ Paikre endistele juhtivtöötajatele süüdistuse

Lääne Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Pärnu linnale kuuluva OÜ Paikre endiste juhtivtöötajate kriminaalasja, milles esitati süüdistus neljale füüsilisele ning ühele juriidilisele isikule. Süüdistuse järgi võltsisid ettevõtte juhtivtöötajad dokumente, kasutasid neid ettevõtte vara omastamiseks ning kahjustasid ühele koostööpartnerile eeliste andmisega ausat konkurentsi.

Politsei lõpetas Tartus toimunud gaasiplahvatuse uurimise

Politsei lõpetas prokuratuuri loal kriminaalmenetluse, milles uuriti 2021. aasta augustis Tartus Jaama tänaval toimunud gaasiplahvatuse asjaolusid. Kriminaalmenetlus lõpetati, sest võimalik kahtlustatav sai plahvatuse tagajärjel surma. Uurimise käigus selgus, et korteris olnud mees soovis endalt elu võtta.

Prokurörile esitati kahtlustus valeütluste andmises

Eelmisel nädalal peeti kinni Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör, kellele esitati kahtlustus tunnistajana väärteomenetluses valeütluste andmises.

22. detsembril pidasid Kaitsepolitseiameti töötajad kinni ringkonnaprokurör Aro Siinmaa, kellele esitati kahtlustus kahel korral valeütluste andmises. Esitatud kahtlustuse järgi on ta valeütlusi andnud ühe väärteomenetluse raames, kus teda kuulati üle tunnistajana. Aro Siinmaa vabastati samal päeval pärast menetlustoimingute läbi viimist.

Prokuratuur taotleb endise Tartu abilinnapea kriminaalmenetluse osalist lõpetamist oportuniteediga

Prokuratuur esitas Tartu maakohtule taotluse lõpetada Kajar Lemberi, Jaago Roosmanni ja teistega seotud kohtuasjas soodustuskelmuse ja rahapesu süüdistused oportuniteediga. Süüdistatavad on oportuniteediga nõustunud ja kui kohus selle taotluse rahuldab, tasuvad süüdistatavad kohustustena riigile ligikaudu 60 000 eurot ja konfiskeeritakse rahapesu objektina üks kinnistu. Seejärel jätkatakse kohtumenetlust K. Lemberi osas toimingupiirangu rikkumise ja altkäemaksu võtmise süüdistuse üle, samuti on kohtu all inimene, kellele heidetakse ette K. Lemberile altkäemaksu andmist.

Kohus mõistis süüdi naise surmaga lõppenud peo korraldanud mehe

Tartu maakohus tunnistas 7. detsembril kokkuleppemenetluses süüdi noormehe, kelle elukohas Viljandis toimunud koosviibimise käigus sai narkootikumide üledoosi tõttu surma 26-aastane naine. Kohus karistas 32-aastast Janek Pillisneri nelja aasta pikkuse vangistusega, millest tuleb reaalselt ära kanda üks aasta. Süüdistatavat narkootikumidega varustanud 42-aastane Kirka Puistamaa on narkokuritegudega ka varem kohtu all olnud ja tema läheb vanglasse kuueks aastaks.

Politsei tõkestas ohtliku narkootilise aine jõudmise Eestisse

Politseinikud pidasid selle aasta oktoobris Pärnus kinni kaks lätlast ning ühe eestlase, keda oli alust kahtlustada Lätist Eestisse suures koguses narkootikumide toimetamises. Kahtlustavate kinnipidamisel leiti nende valdusest ohtliku ainet isotonitaseen.

Prokuratuur ja politsei lõpetasid pimeveebi „narkokaubamaja“ tegevuse

Kolme aasta jooksul on riigiprokuratuur esitanud süüdistuse 13 pimeveebis "narkokaubamaja" avanud inimesele ning ühele Läti kodanikust varustajale, kes üritas oma tegevusega laieneda mitmetesse riikidesse. Kohus on Eestit narkootikumidega varustanud „veebikaubamaja“ juhid ja töötajad süüdi mõistnud, nelja süüdimõistetu osas ei ole otsus veel jõustunud. Eesti õiguskaitseasutuste töö tulemusena ei tegutse Eestis praegu ühtegi suurehaardelist pimeveebi edasimüüjat.

Lehed