Pooled süüdistatavatest saavad karistuse lihtmenetluse kokkuleppe alusel

PrintPDF

Kriminaalmenetluses kasutatakse üha enam lihtmenetlust, kasv möödunud aastal võrreldes üleeelmisega oli asjades 822 ehk 20 %, isikutes 1004 ehk 19,3%. Kõikidest kriminaalasjadest 2002.aastal moodustas lihtmenetluse teel lõppenute arv 52% ja süüdimõistetud isikutest 48%.

2002. aastal mõistis kohus prokuröri ja süüdistatava ning tema kaitsja vahelise lihtmenetluse kokkuleppe alusel süüdi 5175 isikut.

Lihtmenetluse institutsiooni sisseviimisel kriminaalmenetluse koodeksisse 1996. aastal oli kavandatud, et lihtmenetluse osakaal võiks olla mitte üle 50 % olenevalt piirkonna kuritegevuse struktuuri eripärast. See eesmärk on enamuses prokuratuurides täitunud.

1998. aastal lõppes lihtmenetluse kokkuleppe kinnitamisega 1470 isiku suhtes alustatud kriminaalmenetlus, 1999. aastal 2021 isiku, 2000. aastal 3062 isiku ja 2001. aastal 4171 isiku.

Lihtmenetluse kokkuleppe sõlminud isikute osakaal kõikidest isikutest, kelle suhtes kohus möödunud aastal otsuse tegi, on suurim Jõgeval - 82 %, järgnevad Võru 76%, Põlva 75%, Järvas 69 %, Tartus 63 %, Valgas 62 % .

Lihtmenetluse kokkuleppe alusel süüdi mõistetud isikuid arvuliselt oli kõige rohkem Tallinnas – 1223, Tartus – 626, Pärnus 539, Harjus 342, Jõgeval 325