Politsei süüdistused kohtu aadressil olid alusetud

PrintPDF

Täna toimus riigi peaprokuröri Jüri Pihli eestvedamisel prokuröride, politseiametnike, kohtunike ning justiits -ja siseministeeriumi ametnike nõupidamine, kus arutlusel olid politsei tehtud etteheited kohtule Eesti Päevalehes 11.septembril ilmunud artiklis.

Nõupidamisel tõdeti, et politsei avalikud rünnakud kohtu aadressil olid alusetud ja üldsust eksitavad.

Käesoleva aasta kaheksa kuu jooksul on kohtud andnud politseinike taotlusel loa autovargustega seotud isikud vahi alla võtta 81 korral. Vaid seitsme isiku suhtes on keeldutud vahi all pidamise tähtaja pikendamisest, mis moodustab 11% vahi alla võtmistest ning on õigusriigi kohta normaalne näitaja.

Ühtse arutelu tulemusena tõdeti, et edu autovarastega võitlemisel tuleb siis, kui politsei parandab oma oskusi jälitusinfol baseeruvate veenvate tõendite kogumisel ning sellele lisandub efektiivne prokuröri järelevalve. Mida lühem on aeg kuriteost süüdimõistva otsuseni, seda kvaliteetsem ja tulemuslikum on autovaraste vastane võitlus.